Esiopetus

1.1.2015 voimaan tulleen lain mukaisesti lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta toteutetaan jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä esiopetussuunnitelmien mukaisesti. Suunnitelmat löytyvät yksikköjen kotisivuilta. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä viitenä päivänä viikossa. Esiopetus on maksutonta. Päivittäiset esiopetusajat määritellään yksikkökohtaisesti. Lisätietoja saat yksikköjen esimiehiltä.

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2015 - 2016

Syyslukukausi 12.08. - 18.12.2015
- Syysloma vko 42

Kevätlukukausi 07.01.- 31.05.2016
- Talviloma vko 8
- vapaapäivä pe. 6.5. 2016

Esiopetuksesta kouluun

Lapsen siirtyessä ensimmäiselle luokalle kouluun korostuvat tiedonsiirto ja tutustuminen nivelvaiheen yhteistyössä.

Esiopetusta täydentävä päivähoito

Lapsella on mahdollisuus osallistua esiopetusta täydentävään päivähoitoon. Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä tiedotetaan täydentävään päivähoitoon hakemisesta.

Täydentävän päivähoidon hakemus (päivähoitohakemus ja hoitopaikan vaihtaminen)

Täydentävän päivähoidon maksut

Päiväkodit ovat avoinna yleensä 6.30 - 17.00. Kaikki päiväkodit joustavat aukioloajoissa työstä tai päätoimisesta opiskelusta johtuvista syistä 6.00 - 18.00. Osa päiväkodeista on vuorohoitoyksiköitä, joissa on vieläkin laajempi aukiolo.

Esiopetuksen opetussuunnitelmatyö

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuivat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien.

Opetussuunnitelman eteneminen


Esiopetushakemus

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Asiakkaana jo olevat voivat ilmoittautua pankkitunnuksilla.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei ole mahdollista, voit ottaa yhteyttä lähimpään varhaiskasvatusyksikköön.

Esiopetuskuljetukset

Esiopetuskuljetushakemus

Salon kaupungin koulu- ja esiopetuskuljetusperiaatteet

Esiopetuskuljetukset verkkopalvelu

Koulutaksi.fi - Uusi verkkopalvelu koulukyytiläisten vanhemmille

Koulutaksi.fi on reaaliajassa päivittyvä tietopankki OPS-kuljetuksen kuljetusoppilaiden aikatauluista, taksipaikoista sekä ajankohtaisista tiedotteista.
Ohjeistus rekisteröitymiseen