Hoitopaikkatakuu päiväkodeissa

Huoltajilla on mahdollisuus hakea päiväkodissa hoidossa olevalle lapselleen hoitopaikkatakuuta turvatakseen hoidon keskeyttämisen jälkeen pääsyn samaan päiväkotiin.

Pelisäännöt hoitopaikkatakuuseen

  • Päivähoito on jatkunut vähintään neljä kuukautta ennen keskeytyssopimuksen laadintaa.
  • Salon kaupunki sitoutuu osoittamaan päivähoidon keskeyttäneille lapsille hoitopaikan entiseen päiväkotiin, mikäli lapsi palaa hoitoon elo- syyskuun aikana.
  • Päivähoitopaikkatakuun edellytyksenä on, että päivähoidon keskeyttäminen jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja keskeytysajasta sovitaan molempia osapuolia sitovalla kirjallisella sopimuksella.
  • Mikäli lapselle tarvitaan päivähoitoa vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi jo ennen sovittua päivää, sopimus raukeaa ja lapselle on haettava päivähoitopaikka laissa säädettyjen lyhyempien määräaikojen puitteissa.
  • Päivähoitotakuu päättyy lapsen esiopetusvuoden aloittamiseen.
  • Takuu ei koske perhepäivähoitoa eikä vuorohoitoa, mikäli vuorohoidon tarvetta ei enää ole.

Tulostettava sopimus hoitopaikkatakuusta