2009-05-26T20-58_-1037852218_102.JPG

Heinähatut on 3 - 6-vuotiaiden kokopäiväryhmä. Ryhmässä on 12 esioppilasta.
Heinähatuissa työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa, hoitaja ja avustaja.

Meille on tärkeää auttaa lasta kasvamaan itsenäiseksi ja tasapainoiseksi.
Opettelemme vuorovaikutustaitoja leikin kautta.
Toimimme ikäryhmän mukaisissa pienryhmissä.

heinähattujen eteinen

ruokailu- ja leikkitila hh.JPG

sali.JPG

ruokailutila hh.JPG

toimisto hh.JPG

Heinähattujen lepo- ja leikkihuone

Yhteystiedot

Heinähatut

(02) 7787889
044 778 7889