merihevoset_keskikoko.JPG

Merihevoset on 12 lapsen integroitu erityisryhmä, jossa on viisi erityistä
tukea tarvitsevaa lasta sekä seitsemän nk. vertaislasta. Iältään lapset
ovat 3 -6 -vuotiaita. Esioppilaita ryhmässä on seitsemän. Toimintamme
perustuu paljolti pienryhmätoimintaan.
Ryhmämme tavoitteina on tukea jokaista lasta hänen yksilöllisissä
tarpeissaan. Tavoitteenamme on myös vahvistaa lapsen itsetuntoa ja
myönteistä minäkuvaa turvallisen, lämpimän, lasta kuuntelevan ja
kannustavan oppimisilmapiirin avulla.

Ryhmän henkilökuntaan kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettaja,
lastentarhanopettaja, hoitaja ja ryhmäavustaja.

aamupiiri

eteinen

leikkihuone

kotileikki

ruokailuhuone

lepohuone

Yhteystiedot

Merihevoset

(02) 778 7885
044 778 7885