Tammenterhot

Tammenterhoissa on 14 3 -6 vuotiasta lasta, joista eskarilaisia on kuusi. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja, hoitaja ja ryhmäavustaja. Toimintamme lähtökohtana ovat lasten yksilölliset tarpeet ja mielenkiinnon kohteet. Toteutamme toimintaamme pienryhmissä toiminnallisia menetel-miä käyttäen. Päivittäinen kanssakäyminen perheiden kanssa on olennainen osa kasvatus työ-tämme. Perheille jaetaan tietoa ryhmämme toiminnasta sähköpostitse ja eteisen ilmoitustaululla olevilla tiedotteilla. Virallinen esiopetusaika on 8.30 - 12.30.

tt_1.jpg

tt_2.jpg

tt_3.jpg

tt_4.jpg

.

Yhteystiedot

Tammenterhot

(02) 778 7824