Karvatassut

Tervetuloa Karvatassuihin!
Karvatassut on esiopetusryhmä, jossa on 5-6 -vuotiaita lapsia. Ryhmä sijaitsee Päiväkoti Mesikämmenen A-talossa. Esiopetusaikamme on 8.15-12.15.


K arvatassuissa opimme leikin kautta.
A voimuus on ryhmän vuorovaikutuksen avainsana.
R eilun leikin sääntöjä noudatetaan.
V ahva itsetunto kasvaa ilosta, ilmaisusta ja ihmetyksestä.
A rvostamme toisten uskontoa, kulttuuria ja kieltä.
T uemme ja kannustamme toisiamme.
A ikuisten syliin saa aina tulla.
S aamme yhdessä kokea ilon ja onnistumisen hetkiä.
S uunniteltu monipuolinen toiminta on osa ryhmän arkea.
U skomme jokaisen kykyihin.
T utustumme tiedon, taidon ja tunteen teihin.
"Lapsi on tehty sadasta.
Lapselle on sata kieltä, sata kättä,
sata ajatusta, sata tapaa ajatella, leikkiä ja puhua.
Sata, aina vain sata tapaa
kuunnella, hämmästyä ja rakastaa.
Sata iloisuutta laulaa ja ymmärtää.
Sata maailmaa keksiä sata maailmaa."
-Loris Malaguzzi

joulukuu 2012 061.jpg

Maaliskuu 2014 049.JPG

joulukuu 2012 056.jpg

Yhteystiedot

Karvatassut

044 778 7961