Nöpönenät

Nöpönenät on alle 3-vuotiaiden ryhmä, joka sijaitsee päiväkoti Mesikämmenen A-talossa.


Meille on tärkeää tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tarjoamalla heille ikätasonsa mukaista toimintaa. Tuemme omatoimisuutta, kehumme ja kannustamme lapsia. Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja korostamme kasvatuskumppanuutta.

Järjestämme mahdollisimman paljon pienryhmätoimintaa. Lempeät perushoidon hetket, leikki, laulut, lorut, omatoimisuus ja käden taitojen harjaannuttaminen ovat Nöpönenien arkea, johon tarvitaan paljon aikaa ja aikuisen läsnäoloa. Paljon syliä, suukkoja ja hassuttelua - niistä syntyy hyvä vuorovaikutus!

HPIM3275.JPG

HPIM3267.JPG

HPIM3271.JPG

HPIM3272.JPG

Yhteystiedot

Nöpönenät

044 778 7959