Kissankäpälät

Kissankäpälien pienryhmässä on lapsia yhteensä 13, joista viisi on erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja kahdeksan ns. tukilasta. Kissankäpälät tekevät yhteistyötä muiden lapsiryhmien kanssa. Noudatamme yhdessä valittuja teemoja ja perinteitä.

Pienryhmämme toimintaa kuvaa konkreettisuus, opimme toiminnan ja elämysten kautta. Päiväjärjestyksemme on selkeä ja jäsennelty ja toiminnassa huomioidaankin arkielämän tärkeys lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa. Pyrimme kasvattamaan lapsia omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen. Ryhmässämme huomioidaan yksilöllisyys ja harjoitellaan erilaisuuden hyväksymistä.

Pidämme tärkeänä lapsen leikin ja vuorovaikutuksen tukemista sekä tunne-elämän- ja sosiaalisten taitojen kehittämistä. Pienryhmätoiminta on Kissankäpälissä hyvin yleistä. Ryhmässä käytetään myös vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia ja viittomia.

tilat

tilat2.jpg

Yhteystiedot

Kissankäpälät

(02) 778 3492