Kultapiiskut

Kultapiiskujen lapset ovat iältään 3-6-vuotiaita. Meille on tärkeää, että ryhmässämme on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, missä lapsen on hyvä olla ja missä hänen tunne-elämänsä ja sosiaaliset taitonsa kehittyvät suotuisasti
vuorovaikutuksessa muiden lasten ja aikuisten kanssa. Pidämme tärkeänä sitä, että lasta arvostetaan yksilönä ja että hän saa runsaasti myönteisiä oppimiskokemuksia, jotta hänelle muodostuisi terve itsetunto ja hän saisi itsestään positiivisen kuvan myös oppijana. Pyrimme luomaan lapselle elämyksiä vaihtelevien toimintamuotojen avulla.

tilat

Yhteystiedot

Kultapiiskut

(02) 778 3491