Dagvård på svenska

Solstrålarna

Solstrålarna är en svenskspråkig syskongrupp men barn i åldern ett till sex . Det finns 10 barn i gruppen varav 3 går i vår egen förskola. I gruppen anordnas verksamhet som är anpassad till barnens utvecklingsnivå och därmed är gruppen ofta indelad i smågrupper.

Solstrålarnas personal består av en barnträdgårdslärare och en närvårdare.

Ta gärna kontakt om det uppkommer frågor!

E-mail:

Telefonnummer: 044 778 7917

Adress: Hillerinkuja 3, 24100 SALO

Solstrålarnas handlingsplan för förebyggande och ingripande av mobbning.

Verksamhetsplan 2013-2014

Välkommen in

dörr

alster

kalender

lekhörna

spel

Yhteystiedot

Solstrålarna

044-7787 917