Mustikat

Mustikat on 12 lapsen integroitu erityisryhmä, jossa toiminta perustuu pienryhmätoimintaan. Mustikoiden toiminnallisia ja lapsilähtöisiä työtapoja ovat mm. liikunta, musiikki, kädentyöt, satuhieronta, retket, leikit ja yksilölliset tehtävät.

Esiopetusta eskarilaiset saavat sekä osanan muuta ryhmää että eriytettynä omana ryhmänään. Esiopetuksen kulmakivinä pidämme esioppilaan itsetunnon vahvistamista ja onnistumisen kokemuksia. Käytämme arkipäivän leikkivälineitä esiopetuksen materiaaleina esioppilaan kiinnostuksenkohteiden mukaan. Teemme viikottain yhteistyö Karviaisten ryhmän esioppilaiden kanssa.

Mustikoissa:

* turvallisen, lämpimän, lasta kuuntelevan ja kannustavan oppimisilmapiirin avulla vahvistamme lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa

* sadut, tarinat, lorut, kielen tietoisuus ja motoriikan leikit, kuvat ja viittomat ovat päivitäistä toimintaa, joka kehittää kielellisiä valmiuksia ja kommunikaatiotaitoja

* uusia taitoja, oman toiminnan suunnittelua ja valintojen tekemistä opitaan lapsen vahvuuksia hyväksi käyttäen

* opettelemme toimimaan ryhmässä erilaisuutta arvostaen

* tuemme leikkiä ja kaverisuhteita

* lapsen osallisuus toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä toteutuu lasten palaverien kautta

Päivittäisen kuulumiset, sähköpostit sekä vanhempainillat ja henkilökohtaisen suunnitelman päivittäiminen ovat oiva mahdollisuus tuoda esiin teidän vanhempien mielipiteitä toimintamme kehittämiseksi.

Kuvia Mustikoista

eteinen.JPG
eteinen

kotileikki.JPG
kotileikki
nukkari (2).JPG
nukkari
nukkari.JPG
nukkari
ruokailuhuone.JPG
ruokailutila

Yhteystiedot

Mustikat

(044) 778 7934