Päiväkoti Pesä

Vuorilinnantie 1, 25500 Perniö

Päiväkoti Pesä kartalla

Päiväkoti Pesä

Päiväkotimme ryhmät ovat

Päiväkoti Pesän 3-5-vuotiaiden lasten Orava-ryhmässä on 14 hoitopaikkaa.
Pesä sijaitsee aivan Perniön kirkonkylän keskustassa. Retkeilemme paljon koko kirkonkylän alueella, metsässä, leikki- ja urheilukentällä. Myös läheinen Kirkonkylän koulu on tärkeä yhteistyötaho tiloineen. Teemme paljon yhteistyötä myös Vuorilinnan päiväkodin kanssa. Ajatuksena on tehdä kylä tutuksi lapsille ja opettaa turvallista liikkumista lähiympäristössä.

Toimintamme lähtökohtana ovat kodinomaisuus, lasten yksilöllinen huomioiminen ja kaikkien tasavertainen kohtelu. Haluamme, että lapsi tuntee itsensä tärkeäksi ja tulee hyväksytyksi omana itsenään. Myös luottamuksellinen yhteistyö vanhempien kanssa on meille hyvin tärkeää. Päiväkodissamme on vuosien kokemus, suomea toisena kielenä puhuvien lasten hoidosta.

Pesän päiväkodissa toimii erillinen Kettu-eskareiden ryhmä. Ryhmä on kooltaaan 13 lasta ja ryhmä työskentelee pääasiallisesti Pesän päiväkodin yhteydessa olevassa "Ketunkolossa", kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa.

Hakiessanne lapsellenne esiopetus- tai päivähoitopaikkaa, huomioikaa, että yksikön nimi on Vuorilinna-Pesä. Lisätkää toivomanne ryhmän nimi Lisätiedot-kohtaan.

Toimintaamme ohjaa Salon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Yhteystiedot

Päiväkoti Pesä
Vuorilinnantie 1, 25500 Perniö

varhaiskasvatusyksikön esimies
Maija Lindeman 044 778 7865,


varhaiskasvatusyksikön varaesimiesMari Tuominen 044 778 7877,

Ryhmät
Oravat 044 778 7879,
Ketut 044 778 7878,

Konsultoiva erityislastentarhanopettaja
Pirkko Helpi-Lahdelma
044 778 7860

Keittiö 044 778 5899