Maahiset

Maahisten ryhmä on esiopetusryhmä. Esiopetusaika on klo 9.00 - 13.00. Esiopetuksen pohjana noudatamme valtakunnallista esiopetussuunnitelmaa. Maahisten toimintaympäristö jakaantuu keskikerrokseen ja yläkertaan. Ryhmässä on kaksi lastentarhanopettajaa ja hoitaja.

Toimintamme tavoitteena on tarjota vuorohoitolapsille turvallinen ja kiireetön oppimisympäristö. Työskentely tapahtuu pienryhmissä. Lasten päivät ovat hyvin erilaisia vuorohoidon luonteesta riippuen joten yksilöllinen huomiointi on ensiarvoisen tärkeää.

" Ei lapsella saa olla kiire ja hoppu,
eikä aamukaan kuin maailmanloppu.
Lapsi tarvitsee sylin ja hoivaa,
suureksi kasvu on hidasta, loivaa.
Yhdessä opimme elämäntaitoja,
tunnemme, koemme, olemme aitoja.
Ja kaikkien aikuisten vastuulla on,
ettei lapsen olo ole turvaton."
(Tekijä tuntematon)

Maahisten sisätilat 2.JPG

Maahisten sisätilat 1.JPG

Yhteystiedot

Maahiset

Hämeentie 34, 24100 Salo

044 778 7986