Puuhiset

Puuhisten ryhmässä lasten ikäjakauma on 2-5 vuotta. Ryhmässä työskentelee kaksi lastentarhanopettajaa ja hoitaja.

Puuhisten ryhmä toimii Sohvin tiloissa ja tekee paljon yhteistyötä Unnukoiden ryhmän kanssa. Toiminta on eriytetty pienryhmiin jotta jokainen lapsi saa ikätasolleen sopivia virikkeitä.

Puuhisten sisätilat.jpg

Yhteystiedot

Puuhiset

Asemakatu 2, 24100 Salo

044 778 7994