Omput

Omppuja on toimintakaudella 2013 - 2014 yhteensä 7

Omppujen oma tila ja ruokailuhuone on keskikammari.

Omput toimivat paitsi omana pienryhmänään myös yhdessä toisten Lillukkalasten kanssa. Lasten parissa toimivat kaikki Lillukka - aikuiset, mutta päävastuun heistä kantaa jompikumpi hoitajista (vuorottelevat).

PäiväkotiPäiväkoti