Eskarit

Eskareiden ryhmässä on yhdeksän esiopetusikäistä lasta.

Eskarit toimivat päasiallisesti Eskarihuoneessa, mutta hyödyntävät myös muita huoneita. Ruokailu tapahtuu Eskarissa.

Eskarit toimivat omana pienryhmänään, mutta myös yhdessä toisten Puolukkalasten kanssa.

Päävastuu on lastentarhanopettajalla. Hoitajat kuuluvat myös Eskareiden jokapäiväiseen arkeen.

Puolukoiden ja Lillukoiden eskarit toimivat yhdessä mm. liikuntahallilla ja Askelettain tunneohjelman toteutuksessa. Yhteiset retket ja vierailut kuuluvat myös ohjelmaamme.

ppp 041.JPG - pienennetty Eskarilaisten valokuvausta.

ppp 023.JPG