Vesselit
Vesseleiden ryhmätila


Vesselit on alle 3-vuotiaiden ryhmä.
Vesseleissä pidämme tärkeänä, että lapsella on selkeä päivärytmi. Arvostamme läheisyyttä, yksilöllisyyttä, sylissä oloa, tunteiden näyttämistä ja yhdessä oloa, sekä kaikkea lapsille tärkeitä asioita, jotka luovat hyvän ja turvallisen pohjan elämälle.

Kaikessa päivittäisessä toiminnassa pidämme tärkeänä:

YKSILÖLLISYYTTÄ
-lapsen oma päivärytmi ja kehitystaso huomioidaan ja sitä kunnioitetaan lasta tukien.

LÄHEISYYTTÄ JA LÄMPÖÄ
-kaikessa vuorovaikutuksessa on tärkeää aikuisen läheisyys ja syli.
- Läheisyyden ja lämmön kautta lapsi kokee, että hän on tärkeä ja rakastettu omana itsenään.

OMATOIMISUUTTA
-mallioppiminen ja jäljittely ovat oleellinen osa pienten lasten oppimista
-kannustetaan lasta yrittämään itse
-tavoitteet asetetaan niin, että lapsi pystyy ne saavuttamaan, josta hänelle muodostuu onnistumisen
kokemuksia ja sitä kautta positiivinen minäkuva vahvistuu.
-ilmapiirin ollessa myönteinen ja kannustava, myös epäonnistumiset sallitaan.

Vesseleissä saamme rauhassa kasvaa ja opetella monia tärkeitä taitoja.

Yhteystiedot

Vesselit

044 778 3451