Vipsut

Vipsujen ryhmätila


Vipsut ovat 3- 6-vuotiaita lapsia. Me Vipsujen ryhmässä pyrimme luomaan turvallisen, lämpimän, kodinomaisen ja kiireettömän ilmapiirin, joka mahdollistaa lasten keskinäisen vuorovaikutuksen ja tukee leikkitaitojen kehittymistä. Tuemme lapsen luontaista kiinnostusta oppimiseen ja tarjoamme mahdollisuuksia onnistumisen kokemuksiin. Näin lapsi saa myönteisen ja realistisen kuvan itsestään.

Tarjoamme lapsille paljon pienryhmätoimintaa pelaamisen, leikin ja askartelun merkeissä. Pienryhmätoiminta tukee lapsen yksilöllistä kehittymistä ja luo turvallisuuden tunnetta. Pienryhmässä jokainen lapsi saa tarvitsemaansa huomiota ja tukea.

Lapselle on tärkeää turvallinen olo ja se, että syli on aina saatavilla.

Yhteystiedot

Vipsut

044 778 3452