Suopursut

Suopursut on 5-6-vuotiaiden ryhmä. Esiopetuksen tärkein tehtävä on tarjota laadukasta päivähoitoa ja esiopetusta yhteistyössä lapsen perheen kanssa. Esiopetuksen tehtävä on taata lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Esiopetus tukee lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehittymistä.

Ryhmän työskentely perustuu leikinomaiseen toimintaan, jossa lapsen kehitystaso otetaan huomioon. Opettaja ohjaa lapsen oppimista, pohdintaa, kyselyä, tutkimista, havaintojen tekemistä ja ongelmanratkaisua ja pyrkii saamaan lapsen tietoiseksi omasta oppimisestaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan siihen.

Yhteystiedot

Suopursut

044 778 7950