Viirut

Viirut on 3-6-vuotiaiden ryhmä. Ryhmän lapsista osa on esiopetuksessa. Toimintaa järjestetään pääsääntöisesti pienryhmätoimintana. Toimintatilat ovat päiväkodin keskikerroksessa. Pyrimme rakentamaan arkemme niin, että se tukee lasten tarpeita, kasvua ja kehitystä. Viiruissa touhutaan monenlaista: mm. lauletaan, leikitään, tehdään kädentöitä, jumpataan, ulkoillaan.

Esiopetusaika on klo 10-14 ja esiopetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Pidämme tärkeänä lapsen säännöllistä osallistumista esiopetukseen, sillä se lisää tasavertaisia mahdollisuuksia oppimiseen. Esiopetus on jatkumo, missä uuden oppiminen perustuu aiemmin opittuihin asioihin. Lapsi pääsee osalliseksi toiminnan suunnitteluun ja sen eteenpäin viemiseen.

Viiruissa on käytössä leikinvalintataulu, josta lapset saavat itse valita leikin.

Kotileikki

Leikkejä on monenelaisia, mm. kotileikki.

Linnaleikki

...ja ritarileikki.

Yhteystiedot

Viirut

044 778 7902

viirut@salo.fi