Vilperit

Vilpereiden ryhmä koostuu esiopetusikäisistä ja viisivuotiaista lapsista. Esiopetusikäisistä lapsista noin puolet osallistuu pelkästään esiopetukseen ja puolet tarvitsee myös vuorohoitoa, kuten myös kaikki ryhmän viisivuotiaat lapset, "Viskarit".
Vilpereillä on käytössään päiväkodin alakerta, joka mahdollistaa pienryhmätoiminnan. Lapset jaetaan toiminnan ja leikin aikaan tarkoituksenmukaisiin ryhmiin, jolloin huomioidaan lasten vahvuudet ja tuen tarpeet.
Esiopetusaika on klo 10-14 ja esiopetus noudattaa koulujen työjärjestystä. Pidämme tärkeänä lapsen säännöllistä osallistumista esiopetukseen, sillä se lisää tasavertaisia mahdollisuuksia oppimiseen. Esiopetus on jatkumo, missä uuden oppiminen perustuu aiemmin opittuihin asioihin. Lapsi pääsee osalliseksi toiminnan suunnitteluun ja sen eteenpäin viemiseen. Vilpereissä toimitaan opetussuunnitelman tavoitteiden suuntaisesti kaikessa toiminnassa.

VIL Leikkitaulu.JPG

Takkahuoneessa on leikkitaulu, mistä lapset valitsevat haluamansa leikin. Kaikki ryhmän eskarit ruokailevat takkahuoneessa. Takkahuone on myös ryhmän toimintatila.

Kalenterihuone.JPG

Kalenterihuone toimii koko ryhmän kokoontumistilana, leikkipaikkana ja pienryhmän toimintatilana.

Tietokonehuone.JPG

Tietokonehuoneessa ruokailevat ryhmän viisivuotiaat, viskarit. Huoneessa on tilaa leikeille ja peleille. Vilpereillä on käytössä myös ateljee, verstas ja vesileikkihuone.

Sohva.JPG

Takkahuoneessa on lattiatilaa leikeille ja sohvalla on mukava lueskella kirjoja.

Yhteystiedot

Vilperit

044 778 7903