Vuorohoito

Vuorohoitoa on hoito, joka on normaalin aukiolon (arkisin yleensä 6.30-17, sovittaessa 6.00-18.00 välillä) ulkopuolella. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Kaupunki järjestää vuorohoitoa mahdollistamaan vanhempien säännöllinen vuorotyö tai päätoiminen opiskelu. Lapsi voi olla hoidossa aina, kun molemmat huoltajat/ huoltaja ovat työvuorossa sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan. Jos vuorohoidon tarve loppuu, järjestetään lapselle hoitopaikka toisesta yksiköstä.

Vuorohoitoa järjestetään useassa eri yksikössä eri puolilla kaupunkia. Laajennettua hoitoa tarjotaan lähipalveluna. Ympärivuorokautinen hoito 24 h/ 7 pv on keskitetty Salon keskustaan.

Yksiköiden aukioloajat ovat seuraavat:

Torikadun päiväkoti (keskusta)24 h/ 7 pv
Päiväkoti Sinilintu (Halikon alue)ma-pe5.30-22.00
Vuorilinnan päiväkoti (Perniön alue)ma-pe5.30-22.30
Piritan päiväkoti (keskusta)ma-pe5.30-22.00
Suomusjärven päiväkotima-pe5.30-22.30
Kaivolan päiväkoti (Perttelin alue)ma-pe5.30-22.30

Vuorohoitoa järjestetään vain ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen perusteella. Lapsen vuorohoitoaika muodostuu lapsen kanssa asuvien aikuisten yhteen sovitettujen työ/ opiskeluaikojen pohjalta. Hoitoajat ja vanhempien työajat on ilmoitettava kirjallisesti.

Vuorohoitoa ei tarjota joulun pyhinä 24.12. klo 14.30 - 25.12. klo 20.30 eikä juhannusaatosta klo 14.30 juhannusiltaan klo 20.30.

Lapsen iltavuoron on päätyttävä viimeistään klo 22.30. Jos tarve on pidempi, vaihtoehtona on pääsääntöisesti yöhoito/ Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) hoito. Huoltajien työaikojen päättyessä 22.00-23.00 kaupunki tarjoaa perheille mahdollisuuden, että MLL:n hoitaja hakee lapsen päiväkodista vieden hänet kotiin nukkumaan.

Mikäli Salon vuorohoitoyksiköt eivät pysty järjestämään sopimusten mukaan ennalta ilmoitettua ilta/yö/viikonloppuhoitoa, kaupunki tarjoaa hoidon MLL:n järjestämänä.

Ruokailu vuorohoidossa: Vuoropäiväkodeissa tarjotaan lapsille aterioita - aamiainen, lounas, välipala, päivällinen, iltapala - lapsen ollessa hoidossa. Ruoka-ajat vaihtelevat yksiköittäin ja ryhmittäin.

Tutustuminen uuteen hoitopaikkaan on ensiarvoisen tärkeää lapselle, joten siihen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Hoidon aloittamisvaiheessa järjestämme jokaiselle vanhemmalle tapaamisen, jossa henkilökunta käy vanhempien kanssa läpi vuorohoitoon liittyviä asioita. Samalla saamme tärkeää tietoa lapsesta ja hänen tottumuksistaan. Toivomme, että perheet kertovat meille odotuksistaan, toiveistaan ja mieltä askarruttavista asioista hoitosuhteen alkaessa. Tämän tapaamisen jälkeen perheen lapset/ lapsi aloittavat vanhemman kanssa tutustumisjakson uudessa hoitopaikassa.

Laatukriteerit vuorohoidossa

Palveluohjaajien yhteystiedot

Alm Pirjo (02) 778 7964

Blomqvist Anne (02) 778 7822

Kuisma Marja (02) 778 7943

Yhteydenotot sähköpostilla osoitteeseen