Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa Salon kaupungille osoitetut asiakirjat, sähköiset viestit, palautteet ja aloitteet. Käsittelyyn tarkoitetut paperiset asiakirjat tulee toimittaa osoitteeseen Salon kaupungin kirjaamo, PL 77, 24101 Salo (käyntiosoite Tehdaskatu 2) tai sähköiset julkiset asiakirjat osoitteella kirjaamo@salo.fi, mikäli muuta sähköpostiosoitetta ei ole erikseen ilmoitettu.

Vireille tulevat asiat ja niihin liittyvät asiakirjat kirjataan kirjaamossa sähköiseen asianhallintajärjestelmään. Tietoja asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä voi tiedustella kirjaamosta.

Kirjaamo ylläpitää asiarekisterin lisäksi sopimusrekisteriä ja luottamushenkilörekisteriä sekä huolehtii nähtävillä olevista kuulutuksista. Kuulutukset julkaistaan osoitteessa www.salo.fi/ilmoitustaulu ja ilmoitustaululla, Salon kaupungintalo, 1.krs.

Asiakirja- ja tietopalvelupyynnöt voi osoittaa kirjaamoon (lisätietoja Salon kaupunginarkisto).