Rekisteriselosteet

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi- ja osoitetiedot. Lisäksi rekisteröidylle on kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Kukin virasto tai laitos vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Salon kaupungin ylläpitämien rekisterien selosteet

Asianhallintajärjestelmä

Asuntojen vuokraus, asiakassuhteiden hoito

Automaattisen lääkeannostelupalvelun käyttäjä- ja käyttörekisteri

Elatusturvarekisteri

Etsivä nuorisotyö

Henkilöstöhallintorekisteri

Henkilökortit

Hoitoisuusluokitusjärjestelmä

Huoneistovuokrien vuokraustietojärjestelmän vuokralaistiedot

Ilmoittautumisjärjestelmä (liikuntapalvelut)

Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuslista

Kiinteistöjen omistajatiedot

Kiinteistörekisteri Salon kaupungin kiinteistörekisterin pitoalueella

Kunta-asuntojen vuokraus ja asiakassuhteiden hoito

Käytönvalvontarekisteri potilastietojärjestelmä

Liikuntapaikkojen avainrekisterit

Maa-ainesasioiden valvontakortisto

Markkinapaikkojen haltijarekisteri

Oppilasrekisteri

Potilastietorekisteri

Potilasasiamiestoiminnan asiakasrekisteri

Rakennus- ja huoneistorekisteri

Rakentamiseen liittyvien viranomaislupien rekisteri

RAVA-rekisteri

Rekrytointijärjestelmän osarekisteri

Ruoka-aineallergisten henkilöiden rekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Sosiaalityön palveluiden Capulus ESR-projektin asikasrekisteri

Taidemuseo Veturitallin kutsuvieraat

Tervekuu-kohdetietojärjestelmä

Tilavarausjärjestelmä

Toimintakykyisenä ikääntyminen -hanke 2010-2013, hyvinvointikysely 2012

Tonttivuokrien vuokraustietojärjestelmä (vuokralaistiedot)

Työllisty välittäen - Välitä työllistyen ESR-projektin Komppi-osahankkeen asiakasrekisteri

Työnhakijarekisteri Vörkkii

Valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä (pajatoiminta)

Varautumistehtävien henkilörekisteri

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakastietojärjestelmä Vaka-Effica

Vesikanta Plus -asiakastietojärjestelmä

VOITTO -asiakastietorekisteri

Salon kaupungin palveluntuottajien ylläpitämien rekisterien selosteet

Touhulan Varhaiskasvatus Oy:n asiakasrekisteri