Tietosuoja

Salon kaupunki noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja kansallisen valvontaviranomaisen tietosuojaan sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ohjeistuksia.

Salon kaupunki kunnioittaa ja suojelee kaikkien perusoikeutta yksityisyyteen ja tietosuojaan.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatettavia periaatteita

  • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  • Tietojen minimointi
  • Tietojen täsmällisyys
  • Säilytyksen rajoittaminen
  • Eheyden ja luottamuksellisuuden varmistaminen

Lisäksi Salon kaupunki toteuttaa oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatetta.

Salon kaupunki on vastuussa niistä henkilötiedoista, joiden rekisterinpitäjänä Salon kaupunki toimii. Salon kaupunki vastaa siitä, että tietosuojan toteuttamisessa on otettu huomioon asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi.
Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Salon kaupungin tietosuojavastaavaan tai rekisteristä vastaavaan henkilöön. Vastuuhenkilöt löytyvät rekisteriselosteista.