Hankinnat

Salon kaupungin hankinnat pyritään toteuttamaan avoimesti, taloudellisesti ja ammattitaitoisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hankinnat toteutetaan hankintalakien ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Salon kaupungin hankintapalvelujen tehtävänä on neuvoa, ohjeistaa ja koordinoida kaupungin eri työyksiköitä hankinnoissaan. Hankintatoimi kilpailuttaa myös keskitetyt hankinnat yhteistyössä eri palvelualueiden kanssa.

Hankintoja toimialoilla hoitavat myös erikseen nimetyt vastuuhenkilöt. Eri tarjouskilpailujen yhteystiedot ovat nähtävänä hankintailmoituksissa tai tarjouspyynnöissä.

Hankintapoliittinen ohjelma

Salon kaupungin hankintoja ohjaa hankintapoliittinen ohjelma, jonka kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2016

Hankintojen vuosisuunnitelma

Hankintojen vuosisuunnitelmassa esitetään kaupungin sellaiset päättyvät hankintasopimukset, jotka ovat tulossa kilpailutukseen vuoden aikana. Lisäksi suunnitelmaan on otettu sellaisia tuoteryhmiä, joiden kilpailutus on suunnitteilla tai selvitysen/tarveharkinnan alla tämän vuoden aikana.

Hankintojen vuosisuunnitelma 2018

Salon kaupungin avoimien tarjouspyyntöjen ilmoituksiin voit tutustua kohdassa Avoimet tarjouspyynnöt

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. HILMA:an voit tutustua tämän linkin kautta: HILMA