Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Salon kaupungin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tällä sivustolla. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat poistetaan verkosta viimeistään vuoden kuluttua niiden julkistamisesta. Tältä pohjalta pöytäkirjoja ei ole vuotta pidemmältä ajalta nähtävissä verkossa. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi lukea Salon kaupungintalolla. Pöytäkirjoista pitää tehdä ennakkoon tilauspyyntö puhelimitse (02) 778 2043 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@salo.fi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Muiden toimielimien ja neuvostojen pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Pöytäkirjat 2017 (valtuustokausi 2013-2017)

13.2.2017
22.5.2017

Pöytäkirjat 2017 (valtuustokausi 2017-2021)

25.9.2017
30.10.2017
Liite 30.10.2017 pöytäkirjaan: vesihuollon tietojärjestelmä
18.12.2017

Lisätietoa kyselytunnista

Maahanmuuttajaneuvosto

Pöytäkirjat 2018

Esityslista 10.1.2018

Pöytäkirjat 2017

Pöytäkirja 8.2.2017
Pöytäkirja 7.3.2017
Pöytäkirja 11.4.2017
Pöytäkirja 10.5.2017
Pöytäkirja 27.9.2017
Pöytäkirja 25.10.2017

Lisätietoja maahanmuuttajaneuvostosta

Nuorisovaltuusto

Pöytäkirjat 2017

11.1.2017
14.2.2017
2.3.2017
18.4.2017
2.5.2017
1.6.2017
15.8.2017
7.9.2017
25.10.2017
13.11.2017
19.12.2017

Lisätietoa nuorisovaltuustosta

Romanityöryhmä

Pöytäkirjat 2017

14.2.2017
Romanityöryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2017
25.4.2017
Liite 25.4.2017 pöytäkirjaan: Esittelymateriaali, Salon kaupungin työllisyyspalvelut
26.9.2017
21.11.2017

Lisätietoa romanityöryhmästä

Tasa-arvotoimikunta

Lisätietoa tasa-arvotoimikunnasta

Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta

Pöytäkirjat

-

Lisätietoa vammaisjärjestöjen neuvottelukunnasta

Vammaisneuvosto

Pöytäkirjat 2017

6.11.2017

Lisätietoa vammaisneuvostosta

Vanhusneuvosto

Pöytäkirjat 2017

8.3.2017
3.5.2017
26.10.2017

Pöytäkirjat 2016

14.12.2016

Lisätietoja vanhusneuvostosta

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Pöytäkirjat 2017

6.3.2017

Lisätietoja veteraaniasiainneuvottelukunnasta