Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien esityslistat ja pöytäkirjat

Salon kaupungin kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa tällä sivustolla. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat poistetaan verkosta viimeistään vuoden kuluttua niiden julkistamisesta. Tältä pohjalta pöytäkirjoja ei ole vuotta pidemmältä ajalta nähtävissä verkossa. Tätä vanhempia pöytäkirjoja voi lukea Salon kaupungintalolla. Pöytäkirjoista pitää tehdä ennakkoon tilauspyyntö puhelimitse (02) 778 2043 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@salo.fi.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Muiden toimielimien ja neuvostojen pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston kyselytunti

Pöytäkirjat 2016

5.9.2016
10.10.2016

Pöytäkirjat 2017

13.2.2017
22.5.2017

Lisätietoa kyselytunnista

Maahanmuuttajaneuvosto

Pöytäkirjat 2017

Pöytäkirja 8.2.2017
Pöytäkirja 7.3.2017
Pöytäkirja 11.4.2017
Pöytäkirja 10.5.2017

Pöytäkirjat 2016

Pöytäkirja 4.10.2016
Pöytäkirja 13.12.2016


Lisätietoja maahanmuuttajaneuvostosta

Nuorisovaltuusto

Pöytäkirjat 2017

11.1.2017
14.2.2017
2.3.2017
18.4.2017
2.5.2017
1.6.2017
15.8.2017
7.9.2017

Pöytäkirjat 2016

12.9.2016
4.10.2016
24.10.2016

Lisätietoa nuorisovaltuustosta

Romanityöryhmä

Pöytäkirjat 2017

14.2.2017
Romanityöryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2017
25.4.2017
Liite 25.4.2017 pöytäkirjaan: Esittelymateriaali, Salon kaupungin työllisyyspalvelut

Pöytäkirjat 2016

23.5.2016
12.9.2016
14.11.2016
Liite 14.11.2016 pöytäkirjaan: Kertomus, Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 12.-13.10.2016

Lisätietoa romanityöryhmästä

Tasa-arvotoimikunta

Lisätietoa tasa-arvotoimikunnasta

Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta

Pöytäkirjat

-

Lisätietoa vammaisjärjestöjen neuvottelukunnasta

Vammaisneuvosto

Pöytäkirjat 2016

22.11.2016

Lisätietoa vammaisneuvostosta

Vanhusneuvosto

Pöytäkirjat 2017

8.3.2017
3.5.2017

Pöytäkirjat 2016

7.9.2016
4.11.2016
14.12.2016

Lisätietoja vanhusneuvostosta

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Pöytäkirjat 2017

6.3.2017

Pöytäkirjat 2016

5.9.2016

Lisätietoja veteraaniasiainneuvottelukunnasta