Päättyneet kyselyt

Millainen on tulevaisuuden Salo?

  • Kaupunki laatii yhdessä Sito Oy:n kanssa yleissuunnitelmaa Salon katuympäristölle. Keskeisenä osana suunnittelua on löytää toimiva ratkaisu Salon keskustan liikennejärjestelyihin. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa keskustan katuympäristön suunnitteluun. Vastausaika päättyi 10.9.2017.

Kuntalaiskysely joukkoliikenteestä

Salon kaupunki haluaa kehittää sisäistä joukkoliikennettä vastuullisesti niin, että kaikilla hankittavilla vuoroilla on todellista käyttöä. Asukaskyselyn avulla selvitettiin, missä ja milloin joukkoliikennettä toivotaan Salossa tarjottavan ja minkälaisia lipputuotteita kaivataan. Vastausaika päättyi 17.12.2017.

Kuntalaiskysely perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöistä

Kuntalaiskyselyssä selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöistä ja kyselyn tuloksia hyödynnetään oppimisympäristöselvityksen laadinnassa. Vastausaika päättyi 22.12.2017.