Päättyneet kyselyt

Millainen on tulevaisuuden Salo?

  • Kaupunki laatii yhdessä Sito Oy:n kanssa yleissuunnitelmaa Salon katuympäristölle. Keskeisenä osana suunnittelua on löytää toimiva ratkaisu Salon keskustan liikennejärjestelyihin. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa keskustan katuympäristön suunnitteluun. Vastausaika päättyi 10.9.2017.