Päättyneet kyselyt

Asiakaskysely perhepalveluiden uudistukseen liittyen

Kysely toteutettiin Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE) Varsinais-Suomessa toteuttavan Lupa auttaa! -hankkeen toimesta yhteistyössä Salon seudun kuntien kanssa. Vastausaika päättyi 15.5.2018. Lisätiedot: Päivikki Franck, johtava sosiaalityöntekijä, Salon kasvatus- ja perheneuvola, p. 02 778 3502 tai

Kuntalaiskysely perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöistä

Kuntalaiskyselyssä selvitettiin kuntalaisten mielipiteitä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöistä ja kyselyn tuloksia hyödynnetään oppimisympäristöselvityksen laadinnassa. Vastausaika päättyi 22.12.2017.Lisätiedot: Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Pia Setälä, , p. 02 778 4001

Kuntalaiskysely joukkoliikenteestä

Salon kaupunki haluaa kehittää sisäistä joukkoliikennettä vastuullisesti niin, että kaikilla hankittavilla vuoroilla on todellista käyttöä. Asukaskyselyn avulla selvitettiin, missä ja milloin joukkoliikennettä toivotaan Salossa tarjottavan ja minkälaisia lipputuotteita kaivataan. Vastausaika päättyi 17.12.2017. Lisätiedot: Tanja Ahola, johtava liikennepalveluasiantuntija, s-posti: , p. 02 778 7714

Millainen on tulevaisuuden Salo?

  • Kaupunki laatii yhdessä Sito Oy:n kanssa yleissuunnitelmaa Salon katuympäristölle. Keskeisenä osana suunnittelua on löytää toimiva ratkaisu Salon keskustan liikennejärjestelyihin. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus vaikuttaa keskustan katuympäristön suunnitteluun. Vastausaika päättyi 10.9.2017. Lisätiedot: Kaavoitusarkkitehti Tarja Pennanen, tarja.pennanen@salo.fi, 02 778 5101