Yleis- ja kohdeavustukset

Salon kaupunki tukee yhdistyksiä ja muita toimijoita harkinnanvaraisin yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille toimijoille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2011 yhdistysten avustusten periaatteet, joiden lisäksi noudatetaan luottamuselimien ja palveluiden antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.

Yhdistysten tukemisen periaatteet -pdf (kv 17.10.2011 § 115)

Vuoden 2016 avustusten hakuaika päättyi 31.3.2016 klo 12. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksia täydentävät liitteet voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tai hakemusten käsittelijöille.