Lähidemokratiatapaaminen

Salon asukas-, kylä- ja kotiseutuyhdistysten sekä kaupungin johdon lähidemokratiatapaaminen järjestetään 4-5 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Lauri Inna, apulaiskaupunginjohtaja Jari Niemelä tai hallintojohtaja Irma Nieminen. Muistiot tapaamisista tekee kyläasiamies Henrik Hausen.

Seuraava lähidemokratiatapaaminen järjestetään tiistaina 27.11. klo 17-19.30, alustavasti paikka on Vartsalan työväentalo, osoite Vartsalantie 373, 25210 VARTSALA. Vartsalassa. Silloin meille esitellään kaupungin ensi vuoden talousarviota ja sen vaikutuksia asuinalueilla.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kylät voivat tuoda uusia aloitteita ja keskustelunaiheita tapaamiseen tai lähettää ne etukäteen sähköpostilla: .

Tapaamiseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Edellinen tapaaminen oli 20.9.2018, muistio ja alustukset ovat tämän sivun "Lisätietoa, Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamisten muistiot ja liitetiedostot" -linkin takana. Seuraavan tapaamisen alussa käydään läpi edellisissä tapaamisissa käsitellyt aloitteet ja sitä, mihin toimiin aloitteet ovat johtaneet.

Tämän sivun lyhytlinkki on http://www.salo.fi/lahidemokratiatapaaminen. Seuraavan tapaamisen ohjelma tulee tälle sivulle, kun se varmistuu.