Sote- ja maakuntauudistus Salossa ja Varsinais-Suomessa

Sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2020.

Suurin muutos on jako kolmeen hallinnon tasoon. Jatkossa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla, jotka ovat valtio, maakunta ja kunta.

Itsehallinnolliset maakunnat muodostetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille siirtyy myös muita tehtäviä ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista.

Tämä vähentää merkittävästi erilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vastaavien ja kuntien yhteisten lakisääteisten organisaatioiden määrää, kun tehtävät siirtyvät lähes 190 eri vastuuviranomaiselta 18 maakunnalle.

Uudistuksen maakunnallinen valmistelutyö alkoi syksyllä 2016 ja lokakuussa 2016 avattiin maakunnallinen uudistussivusto www.kimpassa-allihopa.fi sekä maakunnalliset sosiaalisen median kanavat Facebookissa, Twitterissä ja Youtubessa.

Sivustoa ja sosiaalisen median kanavia kannattaa seurata, sillä sivuilta löytyvät esimerkiksi maakunnallisten työryhmien pöytäkirjat ja uudistuksen maakunnallinen aikataulu.

Myös paikallisesti tullaan järjestämään keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia niin asukkaille, henkilöstölle kuin päättäjillekin ja aikataulut löytyvät muun muassa täältä.