Strategia linjaa lähivuosien toimintaa

Salon kaupungin tulevaisuuden tavoitteet:

Elinvoima ja työpaikat

 • Luo edellytyksiä uusille työpaikoille
 • Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista
 • Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille
 • Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa

Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen

 • Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoa
 • Edistää palveluratkaisulla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa
 • Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia

Vakavarainen talous

 • Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan
 • Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta
 • Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla

Johtaminen ja osaava henkilöstö

 • Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon
 • Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn
 • Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia