Salon kaupunkistrategia 2026 - Kärkihankkeet

1. Salo2021-hanke

Hankkeen tiedot

2. Oppimisympäristöuudistus ja Oppiva Salo

Hankkeen tiedot

3. Salo IoT Campus

Hankkeen tiedot

4. Ekovoimalaitokseen tukeutuva kiertotalouspuisto

Hankkeen tiedot

5. Toimiva työyhteisö

Hankkeen tiedot

6. Kt 52 kehittäminen Salon kohdalla, II vaihe

Hankkeen tiedot

7. Salon sairaalan tulevaisuus

Hankkeen tiedot

8. Tunnin juna

Hankkeen tiedot

9. Tulevaisuuden asumisympäristö

Hankkeen tiedot

10. Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä

Hankkeen tiedot