Talousarviot ja -suunnitelmat

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 27.11.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 sekä investointiohjelman 2018-2021.

Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2018-2020 sekä investointiohjelma 2018-2021

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2016-2020 sekä investointisuunnitelman vuosille 2017-2021.

Talousarvio 2017, taloussuunnitelma 2017-2020 sekä investointisuunnitelma 2017-2021