Huom! Kirjaston käyttösäännöt uudistuvat Vaskiin liittymisen myötä marraskuussa 2015

Voit tutustua uusiin käyttösääntöihin jo nyt Vaskikirjastojen sivulla.

Salon kaupunginkirjaston käyttösäännöt

Salon kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kokouksessaan 28.1.2009 hyväksymät käyttösäännöt

Kirjaston käyttöoikeus

Salon kaupunginkirjaston toimipisteet tarjoavat asiakkaille maksutta käyttöön ajantasaiset kokoelmat ja henkilökunnan asiantuntemuksen, atk-laitteita ja ohjelmistoja sekä opiskelutiloja. Kirjastopalvelut on tarkoitettu kaikille.

Kirjastojen kokoelmat ovat selattavissa Salomo-verkkokirjastossa osoitteessa: www.salomo.fi

Kirjastokortin käyttö

Jokainen kirjaston asiakas saa ensimmäisen kirjastokortin ilmaiseksi. Kortin saamiseksi asiakkaan tulee todistaa henkilöllisyytensä, minkä lisäksi tarvitaan pysyvä osoite. Kirjastokortin omistaja sitoutuu noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. Alle 15-vuotias tarvitsee huoltajan takauksen kirjastokortin hankintaan, ja tällöin takaaja on vastuussa kirjastokortilla lainatusta aineistosta.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se tulee esittää lainattaessa. Asiakas on vastuussa omalla kirjastokortillaan lainatusta aineistosta ja takaaja alle 15-vuotiaan lainaamasta aineistosta. Tämän vuoksi kadonneesta kirjastokortista tulee välittömästi ilmoittaa kirjastoon. Myös muuttuneet yhteystiedot tulee ilmoittaa kirjastoon.

Kirjastokorttiin on mahdollista liittää tunnusluku / salasana, mikä mahdollistaa pääkirjaston lainausautomaatin ja työasemien käytön sekä lainojen uusimisen ja varausten teon Salomo-verkkokirjastossa.

Lainaus, palautus ja lainojen uusiminen

Aineiston laina-ajat ovat 14 ja 28 vuorokautta lainatusta materiaalista riippuen. Lainoista saa kuitin, jossa näkyvät eräpäivän lisäksi lainauspisteen yhteystiedot lainojen uusimista varten.

Asiakas voi palauttaa lainaamansa aineiston mihin tahansa Salon kirjaston toimipisteeseen. Kirjasto huolehtii aineiston kuljettamisesta sen oikeaan sijaintipaikkaan. Kirjastojen ollessa suljettuna on sisäänkäynnin läheisyyteen järjestetty aineiston palautusmahdollisuus.

Lainat voi uusia seitsemän kertaa, jos niihin ei kohdistu varauksia. Uusinta on mahdollista tehdä Salomo-verkkokirjastossa ja kirjastojen palvelupisteissä.

Aineiston varaaminen

Asiakas voi varata lainassa olevaa tai kirjastoon tilattua aineistoa Salomo-verkkokirjastossa tai kirjastojen palvelupisteissä. Myös hyllyssä olevaan aineistoon on mahdollista tehdä varaus.

Kaikista varauksista - myös noutamatta jääneistä - peritään palveluhinnaston mukainen saapumisilmoitusmaksu. Varauksen saapumisesta ilmoitetaan kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä.

Asiakkaan on mahdollista varata myös muiden kuin oman lähikirjastonsa aineistoa, jolloin kirjasto huolehtii aineiston kuljettamisesta asiakkaan toivomaan noutopisteeseen. Kirjastot voivat halutessaan rajata osan aineistosta kuljetusten ulkopuolelle.

Myöhästymismaksut ja palautuskehotukset

Jos aineistoa ei palauteta eräpäivään mennessä, kirjasto perii asiakkaalta palveluhinnaston mukaisen myöhästymismaksun. Palautuskehotuksia lähetetään kolme, minkä jälkeen asia siirtyy kaupungin talousosastolle. Ensimmäinen palautuskehotus lähetetään 14-21 päivää eräpäivän jälkeen (lainatusta materiaalista riippuen), toinen 14 päivän kuluttua ensimmäisen lähettämisestä ja kolmas 21 päivän kuluttua toisen palautuskehotuksen lähettämisestä.

Mikäli aineistosta on varaus, lähetetään palautuskehotus heti eräpäivän jälkeisenä päivänä.

Lainaus- käyttökielto

Jos asiakkaalle kertyy maksamattomia maksuja 15 euroa, hän joutuu lainauskieltoon. Myös aineiston palauttamatta jättäminen kolmesta palautuskehotuksesta huolimatta johtaa lainauskieltoon. Jos alle 15-vuotias lainaaja joutuu lainauskieltoon, koskee lainauskielto tällöin myös hänen takaajaansa. Vastaavasti takaajan lainauskielto koskee myös taattavia. Lainauskielto on voimassa siihen asti, kunnes maksut on hoidettu.

Toistuva kirjaston käyttösääntöjen rikkominen voi johtaa määräaikaiseen kirjaston käyttökieltoon tai lainausoikeuden menettämiseen. Kirjaston henkilökunta voi määrätä häiriötä aiheuttavan asiakkaan poistumaan.

Korvaukset kadonneesta ja turmeltuneesta aineistosta

Jos lainattu aineisto katoaa tai turmeltuu, kirjasto perii asiakkaalta palveluhinnaston mukaisen korvausmaksun. Asiakas voi korvata kirjan tai cd-levyn tuomalla saman teoksen kadonneen tai turmeltuneen tilalle, mutta videoista ja dvd-levyistä kirjasto perii korvausmaksun tekijänoikeussäännösten vuoksi. Kirjasto ei palauta korvausmaksuja.

Kaukopalvelu

Kirjasto voi välittää asiakkaalle aineistoa myös muista kuin Salon kirjaston kokoelmista. Maksullinen kaukopalvelu koskee sellaista aineistoa, jota ei löydy omista kokoelmista. Salon kaupunginkirjasto perii kaukopalvelusta maksun, minkä lisäksi noudatetaan lähettävän kirjaston maksuja ja käytäntöjä. Maksu peritään, kun asiakas noutaa hänelle tilatun aineiston. Myös noutamatta jääneestä kaukolainatilauksesta peritään maksu.

Kirjaston tietokoneiden käyttö

Kirjastoissa on asiakkaiden käytössä maksuttomia työasemia. Tulosteista kirjasto perii palveluhinnaston mukaisen maksun.

Tietokoneiden käytössä tulee noudattaa hyviä tapoja ja yleisiä tietoverkon käyttöön liittyviä sääntöjä. Näiden toistuva rikkominen johtaa työasemien käyttöoikeuden menettämiseen.

Tietosuoja

Kirjastolla on oikeus käyttää asiakkaan henkilötunnusta asiakasrekisterissään (Henkilötietolaki 523/1999, 13 §). Kirjasto käyttää kirjastojärjestelmään tallennettuja tietoja ainoastaan lainausten ja työasemien käytön valvontaan. Kirjasto ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisten käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin.

Kirjaston vastuu

Asiakas käyttää kirjastosta lainaamiaan tallenteita omalla vastuullaan. Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli kirjastosta lainattu aineisto vahingoittaa asiakkaan laitteita. Kirjasto ei myöskään vastaa sellaisista vahingoista, jotka on aiheutettu kirjaston laitteilla kolmannelle osapuolelle.

Asiakaspalaute

Asiakkaat voivat antaa kirjaston toimintaan liittyvää palautetta joko suoraan henkilökunnalle tai sähköpostilla kirjaston kotisivujen kautta. Kirjasto ottaa mielellään vastaan myös hankintaehdotuksia!