TIEDONHAUN AVUKSI

Sivulle on koottu tiedonlähteitä, joiden avulla voi itsenäisesti etsiä tietoa. Osa tiedonlähteistä on vapaasti käytettävissä, osaa voi käyttää ainoastaan kirjaston työasemilta. Käyttö on asiakkaille ilmaista.

Aleksi - kirjaston koneilta
Kotimaisten sanoma- ja aikakauslehtien artikkelien viitetietokanta.

Arto
Viitetietokanta suomalaisista aikakauslehdistä ja tieteellisistä julkaisuista.
Arton lehtilista
Hakuohjeita
Arto sisältää myös artikkelit Elektra-aineistosta (kotimaisia tieteellisiä julkaisuja sähköisessä muodossa). Elektran julkaisujen viitetiedot ovat vapaasti selattavissa, mutta itse aineistojen käyttö on mahdollista vain kirjaston koneilta.
Ohjeita Elektra-aineiston hakuun

Ebsco Master File Elite - kirjaston koneilta
Kokonaisia artikkeleita yli 1000 lehdestä sekä 52 hakuteosta.
Lehdet ovat englanninkielisiä.

Eilen-arkisto
Eilen-arkisto on Ulkopoliittisen instituutin ylläpitämä kaikille avoin verkkoarkisto, johon on koottu Suomen ulkopolitiikan keskeiset dokumentit ja puheet. Lisäksi arkistossa on kronologia, johon on kirjattu Suomen ulkopolitiikan merkittävimmät tapahtumat vuodesta 1973 lähtien.

ePress - kirjaston koneilta
Sisältää lähes sata kotimaista sanomalehteä näköisversiona. Sanomalehdet ovat luettavissa heti niiden ilmestyttyä.

Eric
Kasvatustieteiden tietokanta. Hakutulosten tiivistelmät ovat ilmaisia.

Euroopan unionin oikeus
Portaali mm. Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Europeana
Europeana sisältää EU:n jäsenmaiden kansalliskirjastojen, museoiden, arkistojen ja audiovisuaalisten kokoelmien digitoituja aineistoja.

Fennica - Suomen kansallisbibliografia
on luettelo suomalaisesta julkaisutuotannosta: kirjoista vuodesta 1488 lähtien, lehdistä vuodesta 1771, sarjajulkaisuista, kartoista sekä audiovisuaalisesta ja elektronisesta aineistosta. Fennicasta löytyy myös satoja julkaisujen ennakkotietoja ja tietoja pienpainateryhmistä. Lisäksi Fennicassa on tietoja ulkomailla ilmestyneistä kirjoista, joiden tekijä on suomalainen tai jotka koskevat Suomea.

Finlex
oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Hakuohjeita

Finna
on tiedonhakupalvelu, joka kokoaa yhteen aineistoja arkistoista, kirjastoista ja museoista. Finnasta voit etsiä tietoa kirjastojen ja arkistojen kokoelmista, katsella kuvia museoesineistä ja taideteoksista sekä ladata käyttöösi asiakirjoja ja vanhoja kirjoja.

Historiallinen sanomalehtikirjasto 1771-1890
sisältää suomalaisten sanomalehtien artikkeleita alkuperäisessä muodossan. Lopullisesti valmistuessaan vuonna 2007 mukana ovat kaikki Suomessa vuosina 1771-1890 ilmestyneet sanomalehdet. Historiallinen sanomalehtiarkisto on osa yhteispohjoismaista Tiden-projektia.

Infopankki
Perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista maahanmuuttajille.

Kielitoimiston sanakirja
on Kotimaisten kielten keskuksessa laadittu suomen yleiskielen sanakirja. Sanakirjassa on yli 100 000 hakusanaa.

Kirjastot.fi
on väylä Suomen kaikkiin kirjastopalveluihin. Se sisältää mm. tiedonhakupalveluita, kirjastoalan ammattipalveluita sekä kirjallisuuden, musiikin, lasten ja nuorten verkkopalveluita.

Kontentti
Kontenttiin on digitoitu tiettyjen suomalaisten aikakauslehtien sisällysluetteloita, jotka ovat 15 vuotta vanhempia.

Luontoportti
Luontoportti sisältää runsasti kuvia, ääninäytteitä sekä vinkkejä kasvi-, lintu-, perhos- ja kalalajien tunnistamiseksi.

Melinda
Suomen yliopistokirjastojen yhteistietokanta.

MOT Sanakirjasto - kirjaston koneilta
Suomi-englanti-suomi ja suomi-ruotsi-suomi perussanakirjat.

Oxford Art Online (entinen Grove Art Online) - kirjaston koneilta
Taiteen hakuteos, johon sisältyvät Grove Art Online, The Oxford Companion to Western Art, Encyclopedia of Aesthetics ja The Concise Oxford Dictionary of Art Terms.

Oxford Music Online (entinen Grove Music Online) - kirjaston koneilta
Musiikin hakuteos, johon sisältyvät The Oxford Dictionary of Music, Grove Music Online ja The Oxford Companion to Music.

Pienpainatteet
Teollisuuden hinnastoja vuosilta 1810 - 1944. Teollisuushinnastojen digitoidussa kokoelmassa on noin 125 000 sivua. Tietoa voi etsiä joko yrityksen nimen tai painatteen julkaisuvuoden mukaan, hinnastohakemistosta tai vapaan sanahaun avulla. Tulostuksen peruskoko on A4.

PressDisplay - kirjaston koneilta
Sisältää kansainvälisiä ja kotimaisia sanomalehtiä sähköisenä näköisversiona 100 maasta 60 eri kielellä. Sanomalehdet ovat käytettävissä välittömästi niiden ilmestyttyä painosta ja ne säilyvät arkistossa 60 päivän ajan.

PubMed
terveystieteiden sekä lähialojen tärkeä kansainvälinen kirjallisuusviitetietokanta. Yli 10 milj. artikkeliviitettä noin 4000 lehtinimekkeestä alkaen vuodesta 1966. Abstraktit noin 80 %:ssa viitteitä.

SUOMA - Suomalaisia verkkolehtiä
Kansalliskirjaston ylläpitämä suomalaisten verkkolehtien luettelo. Tietokannan päivitys on lopetettu 3.1.2012.

Suomen kansallisbiografia
Kansallisbiografian 6 000 suomalaista elämäkertaa ovat syntyneet Suomen historiallisen seuran projektina vuosina 1993-2001. Mukana on oman alansa edustajia kaikilta aikakausilta ja yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Suomen kielioppi
Iso suomen kielioppi -teoksen verkkoversio.

Suomen kuvataiteilijat
Suomen Taiteilijaseuran ylläpitämä verkkomatrikkeli suomalaisista ja Suomessa asuvista ammattikuvataiteilijoista.

Suomen virallinen tilasto
Suomen virallinen tilasto sisältää lähes 300 tilastoa 26 aihealueelta.

Suomi.fi
Julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite.
Suomi.fin pikaohje

Terveyskirjasto
Terveyskirjasto tuo luotettavaa ja ajantasaista terveystietoa suomen kielellä jokaisen kansalaisen ulottuville.

Varsinais-Suomen Nelli
on Varsinais-Suomen yleisten kirjastojen monihakupalvelu, johon on koottu alueen yleisten kirjastojen käytössä olevia tietokantoja ja muita verkkoaineistoja.

Viittomakielinen kirjasto
on kaikille avoin verkossa toimiva kirjasto, jonka aineisto koostuu viittomakielisistä videoista.

Viola
Musiikkiaineistojen tietokanta, jossa tiedot kotimaisista nuoteista vuodesta 1977 ja kotimaisista äänitteistä vuodesta 1901 alkaen.