Salon historiallinen museo SAMU

www.salomus.fi

Salon historiallinen museo vastaa Salon alueen aineellisen perinnön tallentamisesta, tutkimisesta ja näytteille asettamisesta. Tavoitteena on vahvistaa kaupungin asukkaiden identiteettiä ja lisätä ymmärtämystä omaa kulttuuria, historiaa ja ympäristöä kohtaan sekä edistää yhteisöllisyyttä, viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Yleisölle avoimia museokohteita ovat Halikon, Perniön ja Meritalon museot, Kiikalan, Kiskon ja Suomusjärven kotiseutumuseot sekä Kreivinmäen ulkomuseo ja Trömperin kestikievari. Lisäksi museolla on elektroniikkakokoelmat, joihin voi tutustua myös Elias-verkkosivun kautta.

Museo palvelee asiakkaitaan näyttelyin ja tapahtumin sekä toimimalla Salon kulttuuri- ja rakennushistorian tietopankkina. Sen tehtävänä on säilyttää ja hoitaa hallussaan olevia kokoelmia ja arkistomateriaalia sekä kartuttaa Salon kulttuuri- ja tuotantohistoriallista esineistöä ja muuta aineistoa.

Museo tekee yhteistyötä oppilaitosten, asiantuntijoiden, harrastajien ja keräilijöiden kanssa, tarjoaa palveluja alueen asukkaille ja yhteisöille sekä osallistuu erityisesti lasten ja nuorten oppimista ja luovuutta tukevaan toimintaan. Museo auttaa alueen kotiseutu- ja perinneyhdistyksiä paikallisidentiteetin vaalimisessa sekä opastaa museotyössä.

SAMUn omat verkkosivut ovat osoitteessa www.salomus.fi.

SAMU ja mobiraSAMU maatalous


Tilaa tämä näkymä rss-syötteenäSAMUn järjestämät tapahtumat


Lisää käyntikohteita

Muita käyntikohteita

Yhteystiedot

KulttuuriSalo

Salon historiallinen museo SAMU
PL 77, 24101 Salo

Mia Juva
Intendentti

(02) 778 4902

Leena Järvelä
Tutkija

(02) 778 4885

Liisa Saarinen
Museoamanuenssi

(02) 778 4883