EtusivuLiikenne ja kartatSalossa joukkoliikenne järjestetään PSA:na

Salossa joukkoliikenne järjestetään PSA:na

Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 24.10.2017 (§ 71), että kaikki Salon kaupungin toimivalta-alueella ajettava joukkoliikenne järjestetään Salossa EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti viranomaisen toimesta. Kuitenkin niin, että syksyllä 2017 voimassa olleen reittiliikenneluvan REITTI-544840 mukaiset markkinaehtoiset linja-autovuorot voidaan ajaa 31.5.2019 saakka.

Joukkoliikenneviranomaisen toimivallasta ja joukkoliikenteen järjestämistavasta säädetään palvelusopimusasetuksessa (EY) N:o 1370/2007 sekä joukkoliikennelaissa (2009/869). Joukkoliikennelaki on kumottu lailla liikenteen palveluista (320/2017), joka on voimassa 1.7.2018 alkaen siten, että osa pykälistä astuu voimaan jo 1.10.2017 ja 1.1.2018. Viranomaisen oikeus päättää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen järjestämistavasta on kirjattu myös uuteen lakiin. Sen siirtymäsäännösten mukaan joukkoliikennelain nojalla tehty päätös järjestämistavasta pysyy voimassa myös uuden lain tultua voimaan.

Julkaistu: 27.3.2018 09:15

Takaisin