Kadut ja liikennesuunnittelu

Katuja ja muita liikennealueita koskevat katu- ja liikennesuunnitelmat yms. laaditaan yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä, os. Hornintie 2-4, Halikko.

Liikenneturvallisuussuunnitelman esite

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Tällä sivulla voit käydä tutustumassa nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin.

Matildan Puistotien ja Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä

Salon kaupunkikehityspalveluissa on valmistunut Matildan kaupunginosassa sijaitsevien Matildan Puistotien ja Matildan puistopolun kevyen liikenteen suunnitelmat.

Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä on noin 65 metriä pitkä kevyen liikenteen väylä nykyisen rantaan kulkevan kevyen liikenteen väylän ja Matildan Puistotien välillä sijoittuen kaavassa sille varatulle alueelle. Kaavan mukainen katualueen leveys on 4 metriä. Väylä yhtyy ja jatkuu suunnitellun Matildan Puistotien kevyen liikenteen väylänä.

Suunnitelman mukaan polun leveydeksi tulisi 3 metriä ja vierikaistojen leveydeksi 0,5 metriä. Väylä toteutetaan asfaltoituna.

Polun tasaus noudattelee olemassa olevaa maanpintaa. Polun rakennekerrosten paksuudeksi on suunniteltu 50 cm.

Polun kuivatus on järjestetty pinnan muotoilulla ja sivupainantein.

Rakennetun rantaan menevän väylän ja suunnitellun Matildan puistopolun risteyskohtaan puistopolun puolelle asennetaan liikennemerkki nro 423 "Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä".

Polun valaistus tullaan toteuttamaan erillisen valaistussuunnitelman mukaan.

Matildan Puistotien kevyen liikenteen väylä on noin 320 metriä pitkä kevyen liikenteen väylä välillä Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylä ja Bremerintien/Tullintien risteys. Suunniteltu Matildan Puistotien kevyen liikenteen väylä yhtyy Matildan puistopolun kevyen liikenteen väylään paalulla 65 ja sijoittuu paaluvälillä 65-185 Matildan Puistotien katualueen pohjoiseen reunaan. Paaluvälillä 185-200 kevyen liikenteen väylä ylittää Matildan Puistotien. Ylityksen suojatie on suunniteltu tehtäväksi korotettuna. Paaluvälillä 200 - Bremerintien/Tullintien risteys suunniteltu kevyen liikenteen väylä sijoittuu Matildan Puistotien katualueen etelänpuoleiseen reunaan.

Suunnitelman mukaan väylän leveydeksi tulisi 2,5 metriä ja vierikaistan leveydeksi 0,5 metriä paaluvälillä 65-185 ja paaluvälillä 200 - Bremerintien/Tullintien risteys vierikaistan leveys olisi 1,0 metriä. Vierikaista rajoittuu katualueen / tontin reunaan. Väylä toteutetaan asfaltoituna.

Väylän tasaus noudattelee olemassa olevaa maanpintaa. Väylän rakennekerrosten paksuudeksi on suunniteltu 50 cm.

Väylän kuivatus on järjestetty pinnan muotoiluilla ja ojapainantein/rummuilla.

Matildan Puistotien kevyen liikenteen väylälle asennetaan Bremerintien/Tullintien risteyskohtaan Matildan Puistotien puolelle sekä Näköalantien risteyksen molemmin puolin liikennemerkki nro 423 "Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä". Lisäksi Matildan Puistotien ja Näköalantien risteykseen asennetaan Näköalantien puolelle liikennemerkki nro 231 "Väistämisvelvollisuus risteyksessä".

Matildan Puistotien korotetun suojatien kohdalle ja Näköalantien ylittävälle suojatielle asennetaan tarvittavat liikennemerkit nro 511 "Suojatie". Lisäksi asennetaan Matilan Puistotien ylittävästä korotetusta suojatiestä ilmoittava ennakkomerkki nro 141a "Töyssyjä" ajosuuntaan nähden molemmille kaistoille ennen suojatietä Matildan Puistotielle.

Väylän valaistus tullaan toteuttamaan erillisen valaistussuunnitelman mukaan.

Matildan Puistotien nopeusrajoitukseksi tulisi 30 km ja se osoitettaisiin liikennemerkillä nro 361 "Nopeusrajoitus". Merkki asennettaisiin Bremerintie/Tullintien risteykseen Matildan Puistotien puolelle. Saman merkin kääntöpuolelle asennetaan liikennemerkki nro 362 "Nopeusrajoitus päättyy".


Kevyen liikenteen suunnitelmat ovat nähtävillä 21.8. - 4.9.2017 välisen ajan Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakentamistiimissä osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet -sivuilla www.salo.fi/katusuunnitelmat.

Osallisilla sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmista. Palautetta suunnitelmista voi antaa kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo, käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@salo.fi maanantaihin 4.9.2017 kello 16.00 mennessä.Matildan Puistotie, asemapiirustus

Matildan Puistotie, liikenteenohjaussuunnitelma

Matildan Puistotie, tyyppipoikkileikkaukset

Matilda, paalukohtaiset

Matilda, pituusleikkaus

Puusepäntien katu- ja vesihuoltosuunnitelma

Salon kaupungin kaupunkikehityspalveluissa on valmistunut Toijan asemakaava-alueella sijaitseva Puusepäntien katu- ja vesihuoltosuunnitelma. Suunnitelma korvaa vuonna 2006 valmistuneen katu- ja vesihuoltosuunnitelman asemakaavamuutoksen johdosta välillä Puusepänkuja - katualueen pääty.

Puusepäntie on n.130 metriä pitkä päättyvä katu, jossa katualueen leveys on 12 metriä.

Suunnitelman mukaan sorapintaisen ajoradan leveydeksi tulee 6 metriä sekä vierikaistojen leveydeksi 3 metriä. Kadulle tehtävä tasaus noudattelee olemassa olevaa maanpintaa. Ajoradan rakennekerrosten paksuudeksi on suunniteltu 80 cm. Katujen suunniteltu kuivatus järjestetään hulevesikaivojen ja -viemärien kautta maastoon.

Uusille tonteille suunniteltu vesihuolto rakennetaan suunnitelmassa olevien linjojen mukaisesti; jätevesiviemäri Ø 200 M, vesijohto Ø 63 M sekä sadevesiviemäri Ø 200 M. Jätevedet ohjataan Puusepäntien varteen rakennettuun pumppaamoon, josta jätevesi jatkaa paineviemäriä pitkin rakennettuun jätevesiviemäriverkkoon.

Jokaiselle alueella olevalle tontille rakennetaan tontin reunaan omat jätevesiviemärien tonttihaarat tarkastusputkilla varustettuina, johon rakennetut tontit liittyvät.

Katu- ja vesihuoltosuunnitelma on nähtävillä 21.8. - 4.9.2017 välisen ajan Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakentamistiimissä osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuilla www.salo.fi/katusuunnitelmat.

Osallisilla sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta. Palautetta suunnitelmasta voi antaa kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo, käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@salo.fi maanantaihin 4.9.2017 kello 16.00 mennessä.


Puusepäntien asemapiirustus

Puusepäntien pituusleikkaus

Puusepänkujan katu- ja vesihuoltosuunnitelma

Salon kaupungin kaupunkikehityspalveluissa on valmistunut Toijan asemakaava-alueella sijaitseva Puusepänkujan katu- ja vesihuoltosuunnitelma.

Puusepänkuja on n. 65 metriä pitkä päättyvä tonttikatu, jossa katualueen leveys on 12 metriä.
Suunnitelman mukaan sorapintaisen ajoradan leveydeksi tulee 6 metriä sekä vierikaistojen leveydeksi 3 metriä. Kadulle tehtävä tasaus noudattelee olemassa olevaa maanpintaa. Ajoradan rakennekerrosten paksuudeksi on suunniteltu 80 cm. Katujen suunniteltu kuivatus järjestetään hulevesikaivojen ja -viemärien kautta maastoon.

Uusille tonteille suunniteltu vesihuolto rakennetaan suunnitelmassa olevien linjojen mukaisesti; jätevesiviemäri Ø 200 M, vesijohto Ø 63 M sekä sadevesiviemäri Ø 200 M. Jätevedet ohjataan Puusepäntien varteen rakennettuun pumppaamoon, josta jätevesi jatkaa paineviemäriä pitkin rakennettuun jätevesiviemäriverkkoon.

Jokaiselle alueella olevalle tontille rakennetaan tontin reunaan omat jätevesiviemärien tonttihaarat tarkastusputkilla varustettuina, johon rakennetut tontit liittyvät.

Puusepäntien ja Puusepänkujan risteykseen asennetaan Puusepänkujalle liikennemerkki nro 231 "Väistämisvelvollisuus risteyksessä".

Katu- ja vesihuoltosuunnitelma on nähtävillä 21.8. - 4.9.2017 välisen ajan Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakentamistiimissä osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuilla www.salo.fi/katusuunnitelmat.

Osallisilla sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta. Palautetta suunnitelmasta voi antaa kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo, käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@salo.fi maanantaihin 4.9.2017 kello 16.00 mennessä.

Puusepänkujan asemapiirustus

Puusepänkujan pituusleikkaus


Taloustoimisto.JPG