Kadut ja liikennesuunnittelu

Katuja ja muita liikennealueita koskevat katu- ja liikennesuunnitelmat yms. laaditaan yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä, os. Hornintie 2-4, Halikko.

Liikenneturvallisuussuunnitelman esite

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Tällä sivulla voit käydä tutustumassa nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin.

Kuruntien liikenneturvallisuuden parantaminen, nähtävillä olo

Salon kaupungin kaupunkikehityspalveluissa on valmistunut Halikon keskustan tuntumassa sijaitsevan Kuruntien liikenneturvallisuutta parantava liikenteenohjaussuunnitelma välillä Kalliokuja - Isokuja. Suunnitelma kohdistuu n. 350 metrin pituiselle katuosuudelle Halikon koulukeskuksen edustalle, jonka katuprofiili pysyy kaistaleveydeltään kuitenkin ennallaan.

Liikenneturvallisuuden parantaminen Kuruntiellä kohdistuu turvallisempiin tien ylityksiin rakenteellisilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat suojatiesaarekkeiden parantaminen, kadun kavennusratkaisut saarekkeiden kohdalla sekä hidastetöyssyjen rakentaminen kahteen kohtaan Kuruntien vartta. Näiden lisäksi uudeksi nopeusrajoitukseksi suunnitelma-alueelle osoitetaan 30 km/h. Rakenteellisilla ratkaisulla pyritään rauhoittamaan läpiajoliikennettä koulukeskuksen kohdalla sekä parantamaan koululaisten sekä muiden kevyen liikenteen käyttäjien liikenneturvallisuutta tien ylityskohdissa.

Rakenteellisten hidasteratkaisujen lisäksi saattoliikenteen järjestelyjä parannetaan osoittamalla saattoliikenne koulun kiinteistön alueella sijaitsevalle pysäköintialueelle, johon liikenne ohjataan yksisuuntaisena. Saattoliikenne voidaan jatkossakin osoittaa myös Kuruntien varrella oleviin levennyskohtiin, U-käännösten ollen kuitenkin jatkossa kiellettyjä Kuruntien varren suunnitelma-alueella.

Paikallisliikenteen pysäkki siirtyy suunnitelman mukaisesti n. 50 metriä Vaskiontien suuntaan. Pysäkin siirtämisratkaisulla pyritään ohjaamaan kevyen liikenteen käyttäjät tien ylitykseen suojatiesaarekkeen kohdalta.

Liikenteenohjaussuunnitelma on nähtävillä 5.2. - 19.2.2018 välisen ajan Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakennuttamistiimissä osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.salo.fi/katusuunnitelmat .
Osallisilla sekä muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä suunnitelmasta.

Palautetta suunnitelmasta voi antaa kirjallisesti kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, PL 77, 24101 Salo, käyntiosoite Tehdaskatu 2, Salo, tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@salo.fi maanantaihin 19.2.2018 kello 12.00 mennessä.


Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakennuttamistiimi

Kuruntien liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelma


Taloustoimisto.JPG