Kadut ja liikennesuunnittelu

Katuja ja muita liikennealueita koskevat katu- ja liikennesuunnitelmat yms. laaditaan yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä, os. Hornintie 2-4, Halikko.

Liikenneturvallisuussuunnitelman esite

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Tällä sivulla voit käydä tutustumassa nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin.

Perniöntien katusuunnitelmamuutoksen nähtävillä olo

Salon kaupungin kaupunkikehityspalveluissa on valmistunut Anisten sekä Lukkarinmäen kaupunginosissa sijaitsevan Perniöntien katusuunnitelmamuutos välillä Tahkonkatu - Kiskontie.
Katusuunnitelman muutoksessa on suunniteltu ajoradan kaventamista nelikaistaisesta pääosin kaksikaistaiseksi. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty kolme kappaletta saarekkeellisia suojateitä, joista katuosuuden keskivaiheille sijoittuva on ajosuunnista korotettu suojatie. Linja-autopysäkit on suunniteltu taskumallisina pysäkkeinä nykyisen kaistapysäkin sijaan. Perniöntien ja urheilupuiston risteysalue toteutetaan erillisin kääntymiskaistoin.

Katu- ja liikennemerkkisuunnitelma on nähtävillä 21.5. - 4.6.2018 välisen ajan Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakentamistiimissä, osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuilla www.salo.fi/katusuunnitelmat.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelman muutoksesta on jätettävä kaupunkikehityslautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, osoitteeseen PL 77, 24101 Salo tai osoitteeseen viimeistään maanantaihin 4.6.2018 kello 16.00 mennessä.

Perniöntie, asemapiirustus

Perniöntie, liikenteenohjaussuunnitelma

Perniöntien varren puut 18-14-101 istutussuunnitelma a1

Pituusleikkaus

Tyyppipoikkileikkaukset

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen suunnittelu- ja rakennuttamistiimi


Taloustoimisto.JPG