Tästä pääset Salon karttapalveluun

Kartat

Paperisia opaskarttoja voi ostaa kaikista kaupungin palvelupisteistä ja Suomalaisesta kirjakaupasta (kauppakeskus Plaza). Suoria seinälle laitettavia opaskarttoja voi tiedustella kiinteistösihteeri Sirpa Vaaranmaalta numerosta 02-778 5413 tai sähköpostitse .

Uutta pyöräilykarttaa on saatavilla ilmaiseksi kaupungintalon, Halikon, Perttelin ja Perniön palvelupisteistä. Voit tulostaa myös kartat itse alla olevien linkkien kautta:


Pyöräilykartta 1:25000 A3 (2017)

Pyöräilykartta 1:50000 A3 (2017)

Pyöräilykartta rannikkoreitti 2016

Paikkatietopalvelut

Paikkatietopalvelut tuottaa, ylläpitää ja tarjoaa erilaisia paikkatietoaineistoja, karttoja sekä palveluja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä niitä tarvitseville ulkopuolisille asiakkaille.

Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten. Aineistoa käytettäessä tulee aina olla kaupungin julkaisulupa.

Tasokoordinaattijärjestelmä

Kartastotöissä olemme käyttäneet 15.3.2010 lähtien valtionhallinnon suositusten mukaista EUREF-FIN (ETRS-GK23) -tasokoordinaattijärjestelmää.

Korkeusjärjestelmä

Salon kaupunki siirtyy nykyisin käytössä olevista NNSalo- ja N60-korkeusjärjestelmistä valtakunnalliseen N2000-korkeusjärjestelmään 1.6.2017 alkaen. Siitä lähtien kaupunki tuottaa aineistoja vain N2000-korkeusjärjestelmässä.
Karkeasti tarkastellen korkeuslukemat tulevat muuttumaan seuraavasti:

NNSalo -järjestelmän mukaiseen korkeuteen on lisättävä 0,425m, jotta päästään N2000-korkeuteen.
N60 -järjestelmän mukaiseen korkeuteen on lisättävä 0,280m, jotta päästään N2000-korkeuteen.
Tarkemmat aluekohtaiset muunnoskertoimet saa tarvittaessa kaupungin kiinteistö- ja mittauspalveluiden osastolta.

Rajapintapalvelut

Rajapintapalvelulla tarkoitetaan sähköistä palvelua paikkatietoaineistojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Rajapintapalvelun avulla on mahdollista saada aineistoja suoraan tiedon tuottajalta.

Aineistot ovat helposti erilaisten GIS-sovellusten ulottuvilla, eikä niitä tarvitse hankkia itselle eikä huolehtia säilyttämisestä ja päivittämisestä.

Rajapintapalveluiden käyttö edellyttää, että käytössä on rajapintoja tukeva paikkatieto-ohjelmisto.

WMS-rajapintapalvelu

Web Map Service -rajapintapalvelu (WMS) on katselupalvelu, jonka avulla toisella palvelimella paikkatietoaineistoa voidaan katsella rasterikuvina. Toistaiseksi kaupungin aineistoa on tarjolla wms-rajapintapalvelun kautta opaskartan, kantakartan (ilman kiinteistörajoja) ja ajantasakaavan osalta.

WFS-rajapintapalvelu

WFS-palvelu julkaistaan myöhemmin.

Avoimen datan lisenssiehdot (pdf).