Ajankohtaista

Salossa liikennöitävien linja-autovuorojen kattavimmat aikataulut löytyvät Matkahuollon lippupalvelusta sekä Googlen reittipalvelusta. Palveluissa on sekä kaupungin ostoliikenteen että yrittäjien oman markkinaehtoisen liikenteen aikataulut.

Kesä 2018

Kesällä 2018 liikennöidään edellisen kesän tavoin kahdeksaa seutulinjaa ja kahta paikallislinjaa. Lisäksi on kutsuliikennettä Teijon kansallispuiston suuntaan. Edellisestä kesästä poiketen kutsuliikennettä ajetaan vain pe-su. Vakiovuoroliikennettä hoitaa J. Vainion Liikenne Oy ja kutsuliikennettä Salon Tilausmatkat Oy. Juhannusviikonloppuna 22.-23.6. ei ajeta vakio- eikä kutsuliikennevuoroja.

Kesäliikenteen 2018 aikataulu

Lippuhinnat ovat samat kuin kaupungin talviajan liikenteessä. Aikataulut julkaistaan kesäkuun alun kaupunkitiedotteessa. Paperiset aikataulut saadaan painosta huhtikuun loppuun mennessä, minkä jälkeen niitä voi hakea kaupungin palvelupisteistä.

Aikataulu- ja reittimuutoksia 1.1.2018 alkaen

Hermannin koulun siirtyminen Kirjolankadun väistötiloihin kevätlukukaudeksi 2018 aiheuttaa sen, että joitain ostoliikenteen vuoroja jatketaan aamulla linja-autoasemalta Kirjolankadulle ja aloitetaan iltapäivällä Kirjolankadulta. Lisäksi klo 14.15. Salo-Muurla-Salo -vuoron kiertosuunta vaihtuu. Lisätietoja aikataulut-välilehdeltä.

Vuoden 2018 alusta Tupuri-Ollikkala -reittiin tehdään aamupäivän aikatauluun viiden minuutin muutos, jotta vuoroista ehtii paremmin jatkoyhteyksiin. Lisäksi Kuusjoella lisätään yhteys Raatalaan aamun klo 7.05 ja iltapäivän klo 16.05 lähteviin ostovuoroihin.

Aikataulut
Liput ja hinnat

Syksy 2017

Syyslukukauden alkaessa ma 14.8. käynnistyi taas markkinaehtoinen liikenne, jonka lisäksi kaupunki ostaa linja-autovuoroja. Ostoliikenteen aikatauluja voi tarkastella Matkahuollon aikataulu- ja lippupalvelusta. Lipputuotteina ovat Matkahuollon valtakunnalliset lipputuotteet ja lautakunnan vahvistamat kilometriperusteiset taksat. Lisätietoa lipputuotteista voi tiedustella Matkahuollosta.

Kesällä kokeiltu ilmainen kahden (2) tunnin vaihto-oikeus jatkuu paikallisliikenteessä. Näyttämällä kertalippua voi lipun aikaleimasta lukien kahden tunnin ajan vaihtaa ilmaiseksi esimerkiksi Tupurin linjalta Sirkkulan linjalle. Matkakorttien käyttäjät voivat pyytää ensimmäiseen linja-autoon noustessaan vaihtolippua, joka toimii samoin. Vaihto-oikeus on voimassa samalla periaatteella myös seutuliikenteestä paikallisliikenteeseen siirryttäessä. Tämä koskee sekä kaupungin ostoliikenteestä että liikenteenharjoittajien markkinaehtoisesta liikenteestä vaihtavia matkustajia.

Kaikkien vuorojen päätepisteenä on linja-autoasema. Näin ollen 5.6. alkaen paikallisliikenteen reitit muuttuivat keskustan osalta, eikä niitä jatkossa enää ajeta Sillankulman kautta.

Matkahuollon veteraanilipuista luovuttiin toukokuussa, mutta kaupungin päätös matkojen korvaamisesta on edelleen voimassa. Joukkoliikenteessä tai palveluliikenteessä kulkevia veteraaneja pyydetään ottamaan yhteyttä palveluohjaaja Anne Vainioon. Palveluohjaajan tavoittaa numerosta 02 772 6100. Puhelinaika ma-pe klo 9-12.


PSA-liikenne

(Tiedote 27.3.2018)

Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta on päättänyt 24.10.2017 (§ 71), että kaikki Salon kaupungin toimivalta-alueella ajettava joukkoliikenne järjestetään Salossa EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisesti viranomaisen toimesta. Kuitenkin niin, että syksyllä 2017 voimassa olleen reittiliikenneluvan REITTI-544840 mukaiset markkinaehtoiset linja-autovuorot voidaan ajaa 31.5.2019 saakka.

Joukkoliikenneviranomaisen toimivallasta ja joukkoliikenteen järjestämistavasta säädetään palvelusopimusasetuksessa (EY) N:o 1370/2007 sekä joukkoliikennelaissa (2009/869). Joukkoliikennelaki on kumottu lailla liikenteen palveluista (320/2017), joka on voimassa 1.7.2018 alkaen siten, että osa pykälistä astuu voimaan jo 1.10.2017 ja 1.1.2018. Viranomaisen oikeus päättää toimivalta-alueensa joukkoliikenteen järjestämistavasta on kirjattu myös uuteen lakiin. Sen siirtymäsäännösten mukaan joukkoliikennelain nojalla tehty päätös järjestämistavasta pysyy voimassa myös uuden lain tultua voimaan.


Joukkoliikenne - Tiedotteet