Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Kaikki koulukuljetusasioihin liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään kuljetuskoordinaattorille ensisijaisesti sähköpostitse.

Hermannin koulun siirtyessä jatketaan osa ostoliikenteen vuoroista koulupäivinä Kirjolankadulle linja-autoasemalta. Lisätietoja jatkoyhteyksistä linja-autoaseman ja Kirjolankadun välillä löytyy aikataulut-välilehdeltä.

Kaikkien entisen AMK:n tiloihin siirtyvien oppilaiden koulumatkapituudet on tarkistettu. Niiden oppilaiden osalta, joilla kilometriraja ylittyy ja joilla on koulukuljetusperiaatteiden mukaan oikeus kuljetukseen, on liikennepalvelut yhteydessä huoltajiin. Mikäli teihin ei ole oltu yhteydessä, on uudenkin koulumatkan pituus alle 5 kilometriä tai kuljetusoikeuden perusteet eivät täyty.

Koulukuljetusten aikataulut
Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetuksissa olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista. Perniön ja Perttelin osalta tiedote asiasta löytyy Vainion liikenteen sivuilta. Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Kaikkien koulukuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät lisätietoa-laatikon linkistä.

Koulukuljetusperiaatteet
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta päättää opetuslautakuntaa kuultuaan kaupungin koulukuljetusperiaatteet. Nämä periaatteet koskevat myös esiopetusta, jolloin koululla tarkoitetaan esiopetuksen järjestämispaikkaa. Koulukuljetusperiaatteissa on muun muassa määritetty, miten ja milloin kuljetuksia järjestetään. Ensisijaisena kulkumuotona on linja-auto.


Koulukuljetuksen anominen

Perusopetuksen oppilaalla on lakisääteinen oikeus koulukuljetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 5 km (Salossa lautakunnan päätöksellä 1.-2. luokkalaisilla 3 km). Matkan pituuden perusteella myönnettävää kuljetusta ei tarvitse erikseen anoa. Lisäksi kuljetus voidaan anomuksesta myöntää, mikäli koulutie on vaarallinen tai koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.

Mikäli kuljetusta haetaan koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, tarvitaan koulukuljetusanomuksen liitteeksi lasta hoitavalta lääkäriltä tai psykologilta asiakkuuteen perustuva lausunto perusteluineen, sosiaalityöntekijän tai oppilashuoltoryhmän sosiaalinen selvitys tai lastentarhanopettajan pedagoginen selvitys.

Hakemukset koulu- ja esiopetuskuljetuksiin lukuvuodelle 2018 - 2019 on tehtävä Wilmassa 30.4.2018 mennessä. Ohje hakemuksen tekemiseen löytyy oheisesta linkistä. Ohje kuljetuksen hakemiseen Wilmassa.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, löytyy tulostettava lomake tästä linkistä. Tulostettavan hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen Salon kaupunki / liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Kuljetuskoordinaattori tekee kuljetuspäätökset ja julkaisee ne huoltajille Wilmassa toukokuun aikana. Kesäkuussa tiedot syksyn kuljetettavista lähetetään kunkin alueen sopimusliikennöitsijöille. Tämän jälkeen saapuneet anomukset käsitellään elokuun alussa, joten kuljetusten ei voida taata alkavan heti kouluvuoden alusta. Tällöin vanhempien tulee varautua hoitamaan kuljetuksia, kunnes käytännön järjestelymuutokset saadaan sovitettua.

Huom! Jos lapsi on ilmoitettu iltapäivätoimintaan, kaupunki ei kustanna eikä järjestä koulukuljetusta kotiin.


Esiopetuskuljetuksen anominen

Esikoululaisella on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen mikäli esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan esikouluun on yli 3 kilometriä. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun kunnalliseen esiopetusyksikköön.

Esiopetuspäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen esiopetuskuljetusanomuksella. Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen päivähoidossa, ei kuljetusta järjestetä.