Koulu- ja esiopetuskuljetukset

Kaikki koulukuljetusasioihin liittyvät kysymykset pyydetään lähettämään kuljetuskoordinaattorille ensisijaisesti sähköpostitse.

Ajankohtaista

Kuljetusyrittäjät tiedottavat koulukuljetuksissa olevien lasten huoltajia kyyditettävien noutoajoista ja -paikoista viikon 32 loppuun mennessä. Perniön ja Perttelin osalta tiedote asiasta löytyy Vainion liikenteen sivuilta. Salon keskustan, Halikon, Kiskon, Suomusjärven ja Kiikalan osalta lisätietoa löytyy Halikon liikenteen Busteri-palvelusta. Kaikkien koulukuljetusyrittäjien yhteystiedot löytyvät lisätietoa-laatikon linkistä.

Bussioppilaat saavat kortit koulusta ensimmäisenä koulupäivänä. Aamulla he voivat matkustaa busseissa ilman korttia.

Hermannin koulun siirryttyä ajetaan osa ostoliikenteen vuoroista koulupäivinä Kirjolankadulle linja-autoasemalta. Lisätietoja jatkoyhteyksistä linja-autoaseman ja Kirjolankadun välillä löytyy aikataulut-välilehdeltä.

Koulukuljetusperiaatteet
Salon kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta päättää opetuslautakuntaa kuultuaan kaupungin koulukuljetusperiaatteet. Nämä periaatteet koskevat myös esiopetusta, jolloin koululla tarkoitetaan esiopetuksen järjestämispaikkaa. Koulukuljetusperiaatteissa on muun muassa määritetty, miten ja milloin kuljetuksia järjestetään. Ensisijaisena kulkumuotona kaikilla on linja-auto.

Tapaturmakuljetukset
Tapaturman sattuessa on kuljetustarpeesta ilmoitettava mahdollisimman nopeasti liikennepalveluihin kuljetuksen järjestämisen käynnistämiseksi sekä toimitettava lääkärintodistus. Järjestämiseen on varattava 3-5 työpäivää ilmoituksen vastanotosta. Kuljetus myönnetään koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.


Koulukuljetuksen anominen

Perusopetuksen oppilaalla on lakisääteinen oikeus koulukuljetukseen mikäli koulumatkan pituus on yli 5 km (Salossa lautakunnan päätöksellä 1.-2. luokkalaisilla 3 km). Matkan pituuden perusteella myönnettävää kuljetusta ei tarvitse erikseen anoa. Lisäksi kuljetus voidaan anomuksesta myöntää, mikäli koulutie on vaarallinen tai koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava.

Mikäli kuljetusta haetaan koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, tarvitaan koulukuljetusanomuksen liitteeksi aina koulukuljetusperiaatteiden mukaisen asiantuntijan lausunto.

Hakemukset koulu- ja esiopetuskuljetuksiin lukuvuodelle 2018 - 2019 on tehtävä Wilmassa 30.4.2018 mennessä. Ohje hakemuksen tekemiseen löytyy oheisesta linkistä. Ohje kuljetuksen hakemiseen Wilmassa.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Kuljetuskoordinaattori tekee kuljetuspäätökset ja ne toimitetaan huoltajille toukokuun aikana. Kesäkuussa tiedot syksyn kuljetettavista lähetetään kunkin alueen sopimusliikennöitsijöille. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset käsitellään elokuun alussa, joten kuljetusten ei voida taata alkavan heti kouluvuoden alusta. Tällöin vanhempien tulee varautua hoitamaan kuljetuksia, kunnes käytännön järjestelymuutokset saadaan sovitettua.

Jos lapsi on ilmoitettu iltapäivätoimintaan, kaupunki ei järjestä erilllisiä kuljetuksia iltapäivätoiminnasta kotiin.


Esiopetuskuljetuksen anominen

Lukuvuoden 2018-2019 esikoulujen järjestämispaikat päätettiin maaliskuun lautakunnassa, ja niistä tiedotetaan huoltajia n. viikolla 13, joten esikoulukuljetushakemuksia pyydetään tekemään vasta viikosta 14 alkaen.

Esikoululaisella on lakisääteinen oikeus kaupungin kustantamaan kuljetukseen mikäli esikoulumatkan pituus kunnan osoittamaan esikouluun on yli 3 kilometriä. Kuljetus järjestetään esiopetuspäätöksessä mainittuun kunnalliseen esiopetusyksikköön.

Esiopetuspaikkapäätöksen saavuttua kuljetusta haetaan aina erikseen. Mikäli huoltajilla on Wilma-tunnukset tehdään hakemukset lukuvuodelle 2018-2019 30.4.2018 mennessä. Ohje kuljetuksen hakemiseen WIlmassa. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä Wilmassa, täytetään tulostettava hakemus. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Salon kaupunki / liikennepalvelut PL 77, Tehdaskatu 2, 24101 Salo.

Tarkemmat myöntämisperusteet määräytyvät voimassaolevien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Huom! Kuljetusta järjestetään ainoastaan esiopetukseen. Jos esikoululainen on ennen tai jälkeen esiopetuksen päivähoidossa, ei kuljetusta järjestetä.


Koulukuljetukset - Tiedotteet