Vauva- ja perheuinnit

vauvauinti.jpg

Vauvauinti

Mitä vauvauinti on?

Vauvauinti on vauvojen ja vanhempien yhteinen, koulutetun ohjaajan valvoma monipuolinen leikkihetki lämmitetyssä vedessä. Ihanteellisin vauvauinnin aloittamisikä on 3-5 kuukautta. Silloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja hän jaksaa liikkua enemmän. Yläikärajaa vauvauinnin aloittamiselle ei ole. Lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä 32 asteisessa vedessä.

Vauvauinti on perheen yhteinen harrastus, jossa lapsi on keskipisteenä. Toiminta tapahtuu lapsen ehdoilla, mikä on hyvin tärkeää, pyrittäessä kehittämään lapsesta veden ystävä.
Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti "uimaan", vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Tätä hyödyntäen saadaan lapsi oppimaan aktiivisen hengityksen pidättämisen veteen joutuessaan jo ennen refleksin normaalia häviämistä. Sukellusten määrä ja kesto rajoitetaan vauvan iän mukaan ja valvotaan ohjaajan toimesta. Tällä tavalla vältetään liika veden juominen ja lapsen ylirasittuminen.

Vauvauinti

on perheen yhteinen iloinen leikkihetki
luo sosiaalista kanssakäymistä perheiden välillä
terveellinen, säännöllinen liikuntaan johtava harrastus
saa lapsen nauttimaan vedessä olosta ja tekee hänestä veden ystävän
edesauttaa (myöhäisempää) uimataidon oppimista
tukee vammaisten lasten kuntoutusta ja heidän vanhempiaan
lisää vesiturvallisuutta

Vauvauinnissa edetään lapsen ehdoilla

Elämä hymyilee sille, joka hymyilee vesipisara silmäkulmassa

Perheuinti

Jokaisella perheellä voi olla omat tavoitteet uintiharrastukselleen. Ohjaajan tavoite on ohjata jokaista perhettä siten, että lapsi saa mahdollisuuden käyttää vapaasti kaikkia niitä taitoja ja kykyjä, joita hänellä on olemassa.

Tärkeät tavoitteet ovat:

-Tuottaa perheelle iloa ja virkistystä-Leikit, laulut, lorut kuuluvat perheuintituokioihin, mutta eivät saa olla itsetarkoitus. Alku- ja loppu"leikki" ovat tärkeät lapselle, koska se kertoo uintikerran alkamisesta ja päättymisestä.-Edetä leikinomaisesti alkeisopetuksen periaatteiden mukaisesti-Vanhempien opastaminen!

Perheuinti 1-2v

Tässä vaiheessa on tärkeää sallia lapselle niin paljon vapaata liikkumatilaa kuin se olosuhteet huomioiden on mahdollista. Lapsi on oppinut sukeltamaan ja hallitsee itsensä yksin sukeltaessaan. Lapsi on oppinut itse kävelemään tai ainakin harjoittelee sitä ahkeraan. Altaan matalassa vedessä tehdään kävelyharjoituksia sekä erilaisilla alustoilla kävely- ja tasapainoharjoituksia.

Aika on vaativa vanhemmille, koska edistymistä on tähän asti tapahtunut kohtalaisen nopeassa tahdissa, ja ohjaaja on aina voinut tarjota jotakin uutta opeteltavaa. Vanhemmille tulee helposti tunne - mitä seuraavaksi? Lapsi yleensä nauttii omasta puuhastelusta.

Perheuinti 2-3v

Yli 2-vuotias on taidoiltaan jo melko edistynyt, mutta silti on yhä muistettava leikki, hauskuus ja opetuksen rytmittäminen siten, ettei pieneltä uimarilta vaadita liikoja. Opetus voi kuitenkin olla jo osittain ryhmäkeskeistä. Ohjaaja huomioi lasten taidolliset erot ja tarjoaa sopivatasoista ohjausta.

Perheuinti 3-4v

Lähempänä neljää ikävuotta olevat lapset ovat jo hyvin itsenäisiä ja haluavat tehdä asioita ITSE! Kahdella perättäisellä uintikerralla suositellaan toteutettavan samaa ohjelmaa, jotta asia tulisi kerrattua ja lapselle jää aikaa sisäistää opeteltavat asiat.

Opetustuokiot ovat lyhyitä ja vaihtelevat vapaiden leikinomaisten tuokioiden kanssa. Lelujen määrää altaassa voidaan rajoittaa, jotta opetuskin saisi huomiota.


Vauva- ja perheuintikurssit
  • Syksyn 1.jakson vauva- ja perheuinnit ajalla 23.8.-11.10.
  • Liikuntapalvelut etsii koulutettuja ohjaajia vauva- ja perheuinteihin. Jos olet kiinnostunut, yhteystiedot alla:

Lisätietoja: Liikunnanohjaaja Timo Saarela p. (02) 778 4705, timo.saarela(at)salo.fi

Vesipeuhu on la ja su klo 14-15.30 lasten altaassa ja hyppyaltaassa (hyppytorni auki) uimahallimaksulla.

Valokuvauskerta