Lasten ja perheiden liikuntapalvelut

Lisätietoja saat Liikuntaoppaastaja liikuntavastaavilta.

Riittävä ja monipuolinen liikunta on lapsen kehityksen kannalta tärkeää. Lapsen kasvun ja kehityksen edellytyksiä ovat säännöllinen, monipuolinen ja terveellinen ravinto, sopiva levon ja rasituksen suhde sekä päivittäinen liikunta ja ulkoilu. Liikkuessaan lapsen elimistö saa normaalin kehityksen kannalta välttämätöntä kuormitusta. Liikunta lisää hyvinvointia, ehkäisee sairauksia, tuottaa mielihyvää ja tarjoaa mukavaa yhteistä puuhaa perheenjäsenille. Liikkuminen on lapselle myös vauhtia, elämyksiä, hikeä ja hengästymistä. Samalla lapsi tutustuu itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Liikkuessaan lapsi ajattelee, kokee iloa, ilmaisee tunteitaan ja oppii uutta.

Lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään kahden tunnin ajan. Lasten liikunta voi koostua pitkin päivää tapahtuvasta toiminnasta. Mukaan luetaan kaikenlainen aktiivinen toiminta. Varsinaisen urheilun lisäksi lapselle hyödyllistä sekä hauskaa liikuntaa ovat ulkopelit ja -leikit.


Liikunnanohjaajien yhteystiedot

Lapset, erityislapset ja perheet
liikunnanohjaaja Sirpa Hattunen p. (02) 778 4704,

Nuoret, lapset, erityislapset ja perheet
liikunnanohjaaja Timo Saarela p. (02) 778 4705,

Työikäiset, pitkäaikaissairaat aikuiset ja maahanmuuttajat
liikunnanohjaaja Virpi Lehto, p. (02) 778 4706,

Ikäihmiset, soveltava liikunta aikuiset
erityisryhmien liikunnanohjaaja Marita Säilä p. (02) 778 4711, tai liikunnanohjaaja Jani Nurmi p. (02) 7784710,