Kerro mielipiteesi tieopastuksista

Salon tieopastuksen kehittämishanke on käynnissä! Salon kaupungin kaupunkisuunnitteluosasto on käynnistänyt suunnittelutyön Salon keskeisten liikenneväylien, keskustan pysäköintialueiden, tärkeimpien yritysalueiden sekä raskaan liikenteen opastuksen kehittämiseksi.

Suunnittelutyön yhteydessä pyydetään palautetta Salon alueen yrittäjiltä ja asukkailta. Kerro oma kehittämisideasi palautepaikan kyselyssä osoitteessa www.salo.fi/opastus.

Nyt on yrittäjän palautteen paikka

Yrittäjän palautepaikka on Salon alueen yrityksille ja yrittäjille suunnattu sähköinen palvelu, jonka kautta voi antaa palautetta kaupungille. Lue lisää.