Tiloja kokoontumisiin ja tapahtumiin

Asukkaat ja salolaiset yhdistykset voivat varata tilapäisesti tai säännölliseen käyttöön Salon kaupungin omistuksessa olevia tiloja.

Liikuntapaikkojen varaukset

Nuorisotilojen ja bänditilojen varaukset
Nuortensalo (käyttövuorohakemukset, bänditoiminta)

Koulujen tilavaraukset (muiden kuin liikuntatilojen)

Tiloja yhdistyksille

Yhdistyksillä on mahdollisuus saada käyttövuoroja kaupungin tiloista mm. kokouksiin ja erilaisiin harrastustoimintoihin. Vuorojakoperiaatteella luovutetuista tiloista ei peritä vastiketta yhdistykseltä silloin, kun tiloissa harjoitettava toiminta tukee kaupungin tavoitteita ja toimintaa. Käytettävistä tiloista on laadittu luettelo, josta ilmenee myös yhteystiedot, mistä tilaa voi varata.

Tästä linkistä yhdistykset voivat varata käyttöönsä kaupungintalon kokoustiloja.