Yhdistysten avustukset

Salon kaupunki tukee yhdistyksiä harkinnanvaraisin yleis- ja kohdeavustuksin. Avustuksia myönnetään salolaisille yhdistyksille tai muille yhdistyksille, joiden säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.

Salon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuonna 2011 yhdistysten avustusten periaatteet, joiden lisäksi noudatetaan luottamuselimien ja palveluiden antamia erillisohjeita ja täsmennyksiä.

PDF (kv 17.10.2011 § 115)

Avustukset:
- sosiaali-, terveys- ja vanhuspalvelujen avustukset
- nuorisopalvelujen avustukset
- liikuntapalvelujen yleis- ja kohdeavustukset (lisätietoa: www.salo.fi/liikuntaavustukset)
- kulttuuripalvelujen yleis- ja kohdeavustukset
- kansainvälisen toiminnan yleis- ja kohdeavustukset
- muut yleis- ja kohdeavustukset (mm. yleissivistävä kansalaistoiminta, asukas- ja aluetyö).

Vuoden 2016 avustusten hakuaika ja hakuohjeet ilmoitetaan erikseen myöhemmin.