Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma - Salo ja Mbabane kehittyvät yhdessä

24.3.2009.jpg

Paikallishallintoja koskettavat samanlaiset kysymykset kaikkialla maailmassa, vaikka olosuhteet, rakenteet ja lainsäädäntö poikkeavatkin toisistaan. Salon kaupunki on mukana Suomen ulkoasianministeriön rahoittamassa ja Suomen Kuntaliiton hallinnoimassa pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa, joka tukee Suomen ja Afrikan kuntien paikallishallintojen tasa-arvosta yhteistyötä. Salo on tehnyt tiivistä yhteistyötä Swazimaan pääkaupungin noin 60 000 asukaan Mbabanen kanssa jo vuodesta 2002.

Ohjelman avulla pohjoisen ja etelän kunnat voivat yhdessä edistää kestävää yhteiskunnallista, taloudellista ja ympäristöllistä kehitystä. Ohjelma vahvistaa kuntien osaamista, peruspalveluiden tarjoamista, hyvää hallintoa ja paikallista päätöksentekoa ja ottaa huomioon kestävän kehityksen. Yhteistyöohjelman perusperiaatteet ovat vuorovaikutus, molemminpuolinen oppiminen ja tasa-arvo pohjoisen ja etelän kuntien välillä.

Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa toteutuu kehitysyhteistyön päätavoite - etelän kuntien ensisijainen hyöty. Salo, muiden mukana olevien suomalaiskuntien tavoin, on kuitenkin myös saanut ohjelmasta paljon: Samalla kun etelän kunnan strategiaa luodaan tai päivitetään, saavat myös pohjoisen kunnan virkamiehet uutta näkökulmaa oman kuntansa strategiatyöhön. Yhteistyö pohjoisen ja etelän kuntien saman alan asiantuntijoiden välillä monipuolistaa osaamista ja samalla pohjoisen kunnan eri toimialojen välinen yhteistyö tehostuu. Kansainvälinen yhteistyö parantaa kansainvälistä toimintakykyä, vahvistaa henkilökunnan monikulttuurista osaamista sekä edistää suvaitsevaisuutta, niin työntekijöiden kuin kuntalaistenkin keskuudessa. Lisäksi yhteistyöhön osallistumalla Salo kantaa oman tärkeän yhteiskuntavastuunsa Suomen valtion harjoittamasta kehitysyhteistyöstä.

Kuntaliiton Miksi mukaan-esite

Hanke päättyy vuoden 2014 lopussa. Hankkeen loppuraporttia tehdään parhaillaan.

Yhteystiedot

Pohjoinen
Terhikki Lehtonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
(02) 778 2050,
044 778 2050


Etelä
Mr. Benedict Camedze
Professional Assistant to CEO