Ohjelmakauden 2011 - 2013 keskeinen sisältö Salossa

Uusi kolmevuotinen ohjelmakausi jakaantuu kahteen pääkomponenttiin, joissa molemmissa on omat alakomponenttinsa. Yhteistyössä on mukana kaupungin virkamiehiä ja luottamushenkilöitä eri toimialoista.

Mbabane086[1].JPG

Komponentti 1. Hyvä hallinto muuttuvassa ympäristössä

Strateginen kehittäminen ja muutosjohtaminen
Niin Salon kuin Mbabanen kaupungit ovat kokeneet rakenteellisia muutoksia ja molemmilla on tarve uuden strategian kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Yhteistyöllä pyritään kehittämään ja käyttöönottamaan Mbabanen strategia sekä löytämään keinoja tehokkaaseen ja tulokselliseen muutosjohtamiseen kaupungin hallinnon kehittämiseksi.

Yhteistyössä mukana ovat:
Antti Rantakokko, kaupunginjohtaja, Salon kaupunki
Irma Nieminen, kansliapäällikkö, Salon kaupunki
Seppo Juntti, henkilöstö- ja talouspäällikkö, Salon kaupunki
Kauko Lindholm, kehittämispäällikkö, Salon kaupunki

Liike-elämän kehittäminen
Yhteistyöllä pyritään löytämään keinoja verkostoida liike-elämän toimijoita ja Mbabanen virkamiehiä toimimaan enemmän yhteistyössä keskenään ja tällä tavoin kehittämään kaupunkia. Yhteistyöllä pyritään hahmottamaan Mbabanen liike-elämän rakennetta, löytämään kaupungin vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämään jo olemassa olevaa strategiaa.

Yhteistyössä mukana ovat:
Jouko Urmas, yritysasiamies, Yrityssalo Oy
Päivi Savolainen, erityisasiantuntija, Salon kaupunki
Mika Mannervesi, kaupunkikehityspäällikkö, Salon kaupunki

Tasa-arvon edistäminen
Swazimaassa, kuten monessa Afrikan maassa, naisten osallistumismahdollisuudet päätöksentekoon ovat hyvin huonot. Naisten tasa-arvoon liittyvät kysymykset ovat myös keskeisessä roolissa taistelussa HIV/AIDSia vastaan. Swazimaassa HIV/AIDS-tartuntojen määrä on yksi maailman korkeimmista ja yhteistyö pyrkii puuttumaan myös tähän. Parantamalla naisten asemaa ja roolia perheessä ja yhteiskunnassa, on mahdollista vähentää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Yhteistyön tavoitteena on parantaa naisten tasavertaista osallistumista päätöksentekoon sekä edistää heikko-osaisten ryhmien kuten vanhusten, lapsien ja kehitysvammaisten tasa-arvoista kohtelua. Yhteistyön tämän kauden agendassa tavoitteena on laatia Mbabanen tasa-arvo-ohjelma, samalla kun Salon kaupunki luo omaansa. Tavoitteena on myös saada lisättyä naisvaltuutettujen määrää, rohkaista naisia liike-elämään, tutustua olemassa oleviin naisasiajärjestöihin Mbabanessa, sekä perustaa tasa-arvotiimejä edistämään naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemistä. Tarkoituksena on myös tehdä valistustyötä ja lisätä tietoutta ehkäisystä ja terveellisestä elämästä.

Yhteistyössä mukana ovat:
Irma Nieminen, kansliapäällikkö, Salon kaupunki
Elina Suonio-Peltosalo, valtuutettu, Salon kaupunki
Eeva Koskinen, valtuutettu, Salon kaupunki


Komponentti 2. Kestävä kehitys - ympäristö ja maankäyttö

Yhteistyön tavoitteena on edistää edellisellä kaudella laaditun ympäristötilaraportin käyttöönottoa kaikessa päätöksenteossa Mbabanessa. Tavoitteena on myös paikkatietojärjestelmän (GIS) laatiminen sekä Mbabanen keskustan kehittäminen.

Yhteistyössä mukana ovat:

Pirkko Paranko, ympäristönsuojelun esimies, Salon kaupunki
Jarmo Heimo, kaupunginarkkitehti, Salon kaupunki
Tapio Järvinen, kaupunginpuutarhuri, Salon kaupunki

Proketipartnerina toimii Turun AMK, kestävän kehityksen koulutusohjelma. (lisätietoa)

Yhteystiedot

Pohjoinen
Terhikki Lehtonen
Kansainvälisten asioiden päällikkö
(02) 778 2050,
044 778 2050

Etelä
Mr. Benedict Camedze
Professional Assistant to CEO