Puchheim, Saksa

Puchheim sijaitsee Münchenin lähellä Fürstenfeldbruckin alueella Etelä-Saksassa. Kaupungissa on noin 20 000 asukasta ja se on jaettu kahteen alueeseen: vanhaan Puchheim-Ortiin ja uuteen Puchheimiin (Puchheim Banhof).
Salo ja Puchheim järjestivät vuoden 2009 aikana neliosaisen valokuvauskilpailun. Kilpailun aiheena oli esitellä valokuvin kumpaakin kaupunkia ja kaupunkilaisten elämää.

Salon kaupungin ja Puchheimin kaupungin yhteistyö alkoi vuonna 2006. Ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa on järjestetty esimerkiksi nuorten kielileiri Salossa ja esiintyjäryhmien vierailuja. Tämän lisäksi Puchheimin kaupunki kehittää ja ylläpitää yhteistyöstä kertovia nettisivuja.

Stadt Puchheim
Poststraße 2
82178 Puchheim
Telefon: +49 89 800 98 0
Telefax: + 49 89 800 98 222
E-Mail: info@puchheim.de
www.puchheim.de/